Beleidsnota

Beleidsnota 2022: "We bouwen verder aan een duurzaam, hernieuwbaar en betaalbaar energiesysteem"

Beleidsnota 2022:

Minister van Energie Tinne Van der Straeten presenteerde gisteren haar beleidsnota Energie aan de Kamer. Een ambitieuze nota die de visie op het federale energiebeleid volgend jaar in drie krachtlijnen uiteenzet.

 

Ons ultieme doel is het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050 en het komende jaar zullen we ons focussen op drie krachtlijnen.

1. Een vast investeringskader

In de eerste plaats gaan we investeren. De grote industriële revoluties die ons land heeft gekend gingen steeds hand in hand met grote investeringen in energie, zoals steenkool en kernenergie. Het keerpunt waar we nu voor staan laat België toe resoluut de kaart te trekken van een groene relance. Daarom gaan in het Nationaal plan voor Herstel en Veerkracht en in het Herstel- en Transitieplan zo veel middelen naar energie-infrastructuur.

Investeren is de kern van ons beleid: de energietransitie is een kans die ons, dankzij innovatie en de herstelplannen, in staat stelt het economische weefsel van de toekomst op te bouwen. En we zien ook dat steeds meer bedrijven de kaart van de energietransitie trekken. In september 2021 kondigde ArcelorMittal aan dat het 1,1 miljard euro zou investeren in decarbonisatietechnologieën voor zijn fabriek in Gent. Dit is een van grootste klimaatinvesteringen ooit. 

 

2. Eigen hernieuwbare energie

Ten tweede, gaan we de energiebronnen gebruiken die we hebben. In België hebben we geen olie- of gas-voorraden in boorplatformen op de Noordzee; we hebben geen uranium in de mijnen, etc. België is steeds bijzonder afhankelijk geweest van invoer van olie, aardgas en uranium. Ook hier is de energietransitie een enorme kans: we vertrouwen volledig op onze eigen hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, biogas, vraagrespons en opslag zoals batterijen. Dit zijn de enige technologieën waarvan de kostprijs daalt; tegelijk is dit de enige structurele manier om onze importafhankelijkheid af te bouwen.

De energietransitie is ingezet en die moet verder ondersteund worden. Dat is precies wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. 

Wind en zon zijn onze enige eigen natuurlijke bronnen, en die moeten we dan ook volop gebruiken.  Zelfs een massale inzet van onze eigen natuurlijke bronnen zal niet voldoende zijn om aan onze vraag naar energie te voldoen. Daardoor zal invoer een belangrijk deel van onze energievoorziening blijven uitmaken. Onze invoer zal verschuiven naar hernieuwbare elektriciteit uit andere landen en vooral uit de landen die aan de Noordzee liggen, met een groot potentieel voor offshore-elektriciteitsproductie. We zorgen op die manier voor méér diversificatie. Daarom zal de federale regering ook duidelijke ambities voorleggen om deze langetermijnplanning samen met de transmissienetbeheerder in kaart te brengen. Bovendien hebben Belgische bedrijven veel ervaring opgedaan in de offshore windenergiesector en kunnen we deze expertise blijven exporteren naar andere landen. 

 

3. Internationale samenwerking

Ten slotte zullen wij, net als in het afgelopen jaar, sterk inzetten op de internationale samenwerking. België is geen eiland. Ons land is een knooppunt voor de internationale olie- en gashandel en is een van de meest onderling gekoppelde elektriciteits- en gasmarkten in Europa. Ook voor waterstof en CO2 wil België zich positioneren. De huidige ambities kunnen derhalve alleen doeltreffend worden verwezenlijkt door in een geest van openheid met andere landen samen te werken. Hiermee geven we nieuwe kansen voor onze industrie en tegelijk brengen we de energietransitie tot stand. Het toekomstig energiesysteem zal gebaseerd zijn op hernieuwbare elektriciteit, gecombineerd met hernieuwbare moleculen. Het opzetten van de nodige supply chains is dan ook cruciaal voor het veilig stellen van onze bevoorradingszekerheid op termijn. Onze unieke geografische ligging maakt dat we er ook naar moeten streven om de hernieuwbare elektriciteit uit de Noordzee die bij ons aan land komt en verder landinwaarts, naar de rest van Europa, te vervoeren. Wij moeten er ook voor zorgen dat moleculen en elektronen op een meer complementaire manier op elkaar kunnen inwerken, en dit via verdere systeemintegratie.

Lees hier de volledige beleidsnota Energie 2022.

 

Ook interessant

Internationaal

België en Noorwegen versterken energie-dialoog

24 mei 2023

Minister van Energie Tinne Van der Straeten brengt een driedaags werkbezoek aan Noorwegen. De Bel...

Nucleair

Van der Straeten pleit bij internationaal atoomagentschap om ontmantelingskosten van bij start op te nemen

15 mei 2023

Energieminister Van der Straeten opende op uitnodiging van Directeur-Generaal Grossi van het Inte...

Bevoorrading

Van der Straeten concretiseert tweede interconnector tussen België en Duitsland

11 mei 2023

Minister Van der Straeten en Minister Neubaur hebben een intentieverklaring ondertekend ter verst...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren