Betaalbare energiefactuur

Energie is noodzakelijk voor ons allemaal, we kunnen niet zonder. En het is belangrijk dat iedereen daarvan kan genieten. Daarom werken we aan een betaalbare energiefactuur, zeker voor de meest kwetsbaren.


De hoge energieprijzen vandaag tonen het failliet van het energiebeleid van de afgelopen jaren: de energiefactuur is een tweede belastingbrief geworden en investeringen in goedkopere hernieuwbare energie vielen stil door het jarenlange stop-en-go beleid.

Tegelijkertijd hebben vele gezinnen het moeilijk om op het einde van de maand hun energiefactuur te betalen. De wereldwijde energiecrisis toont aan dat onze economie en onze gezinnen enorm kwetsbaar zijn voor buitenlandse schommelingen op de energiemarkt.

We beschermen de consument waar we kunnen:

- We trekken het sociaal tarief op naar één miljoen gezinnen. Zij krijgen automatisch het goedkoopste tarief, zonder moeilijkheden zoals papierwerk of telefoontjes. Het sociaal tarief is het goedkoopste energietarief op de Belgische markt, om wie het het meest nodig heeft te helpen met het betalen van hun energierekening. 

- We verlengen het sociaal tarief tot maart 2022. 

- We keren een eenmalige premie uit van €80 voor alle gezinnen met een sociaal tarief.

- Vanaf januari 2022 vereenvoudigen we de energiefactuur via de energienorm: alle federale heffingen worden uit de factuur gehaald en er wordt een accijns ingevoerd. Dit is de grootste vereenvoudiging van de energiefactuur in 10 jaar. Dat is een besparing van € 30 op de energiefactuur!

- We leggen minimumvereisten op aan energieleveranciers voor een energiefactuur die leesbaar en eenvoudig is, zonder kleine lettertjes. Zo is iedereen beter in staat het eigen energieverbruik te controleren en energieleveranciers met elkaar te vergelijken.

- Oneerlijke praktijken worden aangepakt en de consument wordt wettelijk beter beschermd. 

- We stoppen oneerlijke praktijken op de energiemarkt en maken het automatisch verhogen van de voorschotfactuur niet langer mogelijk

- De vervuiler betaalt: we verankeren in de wet dat de gigantische kost voor het ontmantelen van de kerncentrales ook effectief door de uitbater en niet door de belastingbetaler zal worden betaald.

- We maken extra 1,1 miljard euro vrij voor het betaalbaar houden van de energiefacturen: met een verwarmingspremie van €100 voor iedereen, de verlenging van sociaal tarief voor 2 miljoen Belgen tot de zomer, en een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit naar 6%

 

Bovendien zorgt de energieswitch naar 100% hernieuwbare energie ook structureel voor een lagere energiefactuur. Want hernieuwbare energie wordt internationaal steeds goedkoper, terwijl de prijs van fossiele en kernenergie stijgt. Hoe meer wij investeren in onze eigen propere en duurzame energie, hoe minder afhankelijk we zijn van prijsstijgingen uit het buitenland, één van de grote oorzaken van de hoge energiefacturen vandaag.