nucleair

De Belgische Staat en NIRAS ondertekenen een beheerovereenkomst

De Belgische Staat en NIRAS  ondertekenen een beheerovereenkomst

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de vice-eerste minister en minister van Economie en Werk, de heer Pierre-Yves Dermagne, en door de minister van Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten, en NIRAS ondertekenen op 8 december een beheerovereenkomst. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen die de opdrachten, de werkingsmodaliteiten en de beheerautonomie van NIRAS bepalen, leggen de Belgische Staat en NIRAS wederzijdse verbintenissen vast om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van het beheer van radioactief afval op korte, middellange en lange termijn aan te gaan.

In navolging van het Regeerakkoord van 30 september 2020 en op aanbeveling van het Rekenhof, vroeg de Belgische Staat aan de Instellingen van de nucleaire sector, zoals de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen NIRAS, een beheerovereenkomst af te sluiten om de bestuurlijke risico’s te beheersen.

Strategische dossiers

In het contract tussen de Staat en NIRAS wordt de aanpak van enkele strategische dossiers vastgelegd. Beide partijen engageren zich onder meer om de nodige initiatieven en maatregelen te nemen die, op korte termijn, moeten leiden tot de vaststelling van het eerste deel van de Nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval. Daarnaast zullen de Belgische Staat en NIRAS de visie en het plan van aanpak met betrekking tot de toekomstige kosten voor het beheer van de nucleaire passiva die ten laste zijn van de Belgische Staat behandelen, alsook de nodige wet- en regelgevende initiatieven nemen om de continuïteit van de financiering van het radioactief afvalbeheer te garanderen.

De komende jaren zullen cruciaal zijn voor de nucleaire sector en ik ben dan ook verheugd dat de samenwerking tussen NIRAS en de regering opgenomen is in een beheerovereenkomst

“Het beheer van radioactief afval vormt een belangrijke en bijzondere uitdaging voor ons land”, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. “Met deze overeenkomst wordt mogelijk gemaakt dat NIRAS oplossingen ontwikkelt en toepast, met respect voor mens en milieu. Het gaat om een gedetailleerd stappenplan met regelmatige evaluaties, dat het gezamenlijke engagement van de overheid en NIRAS weerspiegelt.”

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: “Ook al beantwoordt deze overeenkomst vandaag aan een aanbeveling van het Rekenhof, moet ze ook vooral in het perspectief worden geplaatst van een geleidelijke uitstap uit kernenergie waartoe ons land zich in 2003 heeft verbonden. De komende jaren zullen cruciaal zijn voor de nucleaire sector en ik ben dan ook verheugd dat de samenwerking tussen NIRAS en de regering opgenomen is in een beheerovereenkomst. Na NIRAS zullen ook het IRE en het SCK-CEN zeer binnenkort het voorwerp zijn van een beheerovereenkomst.”

Samenwerking en dialoog

De Belgische Staat en NIRAS verbinden er zich toe om regelmatig overleg te plegen en samen te werken in een geest van transparante dialoog, met respect voor ieders rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

NIRAS en de Belgische Staat staan de komende jaren en decennia voor grote uitdagingen op het vlak van een duurzaam beheer van radioactief afval.

Marc Demarche , directeur–generaal NIRAS : “NIRAS en de Belgische Staat staan de komende jaren en decennia voor grote uitdagingen op het vlak van een duurzaam beheer van radioactief afval. Wij moeten maatschappelijk aanvaarde oplossingen vinden en we dienen ervoor te zorgen dat deze oplossingen gefinancierd worden vandaag en in de toekomst. Deze overeenkomst vormt een duidelijk engagement van beide partijen om hiervan werk te maken en zal NIRAS helpen om haar belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.” 

 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren