Energieakkoord verzekert bevoorrading 

Met het Energieakkoord heeft de regering beslist om komaf te maken met het korte termijn denken over het Belgisch energiebeleid en eindelijk op lange termijn een visie uit te werken richting 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. 

De regering komt tot dit besluit na alle aspecten op vlak van bevoorrading, betaalbaarheid en duurzaamheid uitgebreid te hebben onderzocht en besproken. Jarenlange besluitloosheid maakt plaats voor daadkracht. Met deze beslissing is er definitief zekerheid over de bevoorrading en de betaalbaarheid. België slaat met de energieswitch de weg in naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. 

Wat werd beslist?

Het investeringsmechanisme (CRM) wordt verder uitgevoerd, versterkt en sluitend gemaakt.  Voor de vervangingscapaciteit via flexibele energiecentrales waren in die veiling meer dan voldoende kandidaten. Als de geselecteerde capaciteit, Vilvoorde, tegen 15 maart 2022 geen vergunning krijgt, wordt de eerstvolgende in rij met een uitvoerbare vergunning geselecteerd. Daartoe zal de wet worden aangepast. Zo garanderen we te allen tijde de bevoorrading en betaalbaarheid. Het plan A wordt geoperationaliseerd en een evaluatiemoment ingebouwd op 17 maart. 

We verzekeren niet alleen de toekomst maar beheren ook het verleden. De regering neemt een wetsontwerp aan betreffende nucleaire provisies dat de afgelopen maanden is voorbereid. Dat zorgt er voor dat de nodige middelen tijdig ter beschikking zijn om de ontmanteling van kerncentrales en de verwijdering van verbruikte splijtstof te financieren en te voorkomen dat deze kosten op toekomstige generaties worden afgewenteld. De ontmanteling en berging is de langste, duurste en meeste delicate werf die ons land ooit heeft gekend. De werken zullen minstens tot 2135 duren en tot 41 miljard euro oplopen. Engie Electrabel is verantwoordelijk voor de uitstaande miljardenfactuur voor kernafval en dat verankeren we steviger in de wet. Het wetsontwerp garandeert dat de vervuiler betaalt en dat het uitgeleende geld aan Electrabel moet terugkomen, de Commissie Nucleaire Voorzieningen wordt uitgebouwd tot een slagkrachtige regulator en de governance van Synatom wordt versterkt om te allen tijde onafhankelijke controle te garanderen.

We bouwen aan een klimaatneutraal energiesysteem tegen 2050 met méér elektrificatie (mobiliteit en warmte), méér stuurbare capaciteit en méér opslag. Onderzoek naar Small Modular Reactors (SMRs) kan net als andere technologieën (geothermie, getijdenwerking, etc) een rol spelen op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.  Het studiecentrum voor kernenergie, SCK-CEN, werkt hun onderzoeksprogramma verder uit op waarbij de mogelijkheden van SMR tegen 2040 onderzocht worden. Daarvoor voorziet de regering gedurende 4 jaar 25 miljoen euro. De SMR technologie moet voldoen aan de principes van: veiligheid, minimalisatie van (kern)afval, non-proliferatie, flexibiliteit ,economische haalbaarheid economische verzekerbaarheid, duurzame ontwikkeling en realisatietermijn. Aan de wet op de kernuitstap wordt niet geraakt.

Elke kilowatt die hernieuwbare energie produceert is niet alleen een bescherming tegen de stijgende energieprijzen, het helpt ons ook om minder afhankelijk te worden van het buitenland.  De consumenten worden beter beschermd tegen risico faillissement van elektriciteitsleveranciers en maatregelen om risico op faillissement te beperken​. De CREG zal ook een studie uitvoeren naar alle elementen van de energiefactuur  en mogelijkheden om deze te verlagen.

Op het vlak van windmolens op de zee, zijn wij vandaag een van de absolute leiders in de wereld omdat wij tientallen jaren geleden keuzes gemaakt hebben. De Noordzee heeft het potentieel om de grootste duurzame energiecentrale te worden.  Zo zetten we verder in op de uitbouw van wind op zee zowel in eigen land als interconnecties met het buitenland.

Daarnaast zet de regering in groene waterstof voor schone industrie. Wat dat is waar het ons echt om te doen is: de energieswitch richting 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit.

 

Meer vragen over het Energieakkoord?

 


Meer weten over de Energieswitch?


Rapport inzake bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid

Ons land staat voor een belangrijke beslissing: wat is de energievisie die wij hebben voor ons land voor de komende decennia? Die visie is bepalend voor de belangrijke investeringen in energie-infrastructuur die we moeten en wensen aan te trekken. We stellen nu een duidelijk doel voorop zodat we, na jarenlange onzekerheid, zekerheid geven aan burgers, bedrijven en investeerders. Het doel is duidelijk: we gaan naar een duurzaam energiesysteem en klimaatneutraliteit in 2050. We gaan dit doel bereiken dankzij de drie hoekstenen van het energiebeleid: bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Deze drie hoekstenen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en moeten steeds vervuld zijn. Lees hieronder ons rapport voor het kernkabinet om te lezen hoe we deze uitdaging aangaan.