waterstof

Federale regering richt expertise- en testcentrum waterstoftechnologie op

Federale regering richt expertise- en testcentrum waterstoftechnologie op

In opdracht van energieminister Tinne Van der Straeten en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine heeft de federale regering de oprichting van een expertisecentrum voor waterstof, de "Hydrogen Test Facility", goedgekeurd. Dit project wordt ondersteund door het herstel- en investeringsplan van de federale overheid voor een bedrag van 16,2 miljoen euro. De oprichting moet de rol van België als voortrekker in waterstoftechnologie versterken. Het is opnieuw een belangrijke mijlpaal en cruciaal om onze energie-intensieve industrie te vergroenen. 

Op vrijdag 11 februari keurde de federale overheid de oprichting goed van de Hydrogen Test Facility, een waterstofexpertisecentrum waar universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven waterstofgerelateerde technologieën kunnen testen, ontwikkelen en schaalvergroting te realiseren.  

Dit is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van de allereerste federale waterstofstrategie die eind 2021 is goedgekeurd. De strategie zet in op import van groene waterstof, vandaar de Koninklijke missie eerder deze maand naar Oman. België kan een invoer- en doorvoerhub worden dankzij de waterstofbackbone waarvoor binnenkort projecten worden geselecteerd. De oprichting van het expertisecentrum wil van België een wereldleider maken op vlak van onderzoek en ontwikkeling.  

Veel Belgische bedrijven zijn al actief in de waterstofwaardeketen, of het nu gaat om de ontwikkeling van de waterstofwaardeketen of de ontwikkeling van productie- en verbruikstechnologieën. België wil deze leidende positie van Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het gebied van waterstof en waterstofgerelateerde technologieën behouden en versterken. De oprichting van het expertisecentrum en test facility wil dit een boost geven. 

Vooroplopen is het meest rendabel. Meer dan 10 jaar geleden hebben we gepionierd op vlak van wind op zee en vandaag staat België in de top 5 wereldwijd wat betreft offshore windproductie. Onze Belgische bedrijven bouwen nu wereldwijd windparken op zee en dragen zo bij in de strijd tegen de klimaatopwarming. Met groene waterstof willen we opnieuw pionieren en vooroplopen.  

Dit past in de Energieswitch naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. Om koolstofneutraal te worden, heeft België behalve hernieuwbare elektriciteit ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof nodig. Om in 2030 een belangrijke rol te kunnen spelen, moeten nog veel technologische uitdagingen worden overwonnen, waaronder onderzoek naar het grootschalige gebruik van waterstof in de industrie. België wil zijn voortrekkersrol in deze sector blijven spelen en steunt daarom de bouw van een expertisecentrum. Om ervoor te zorgen dat hernieuwbare waterstof een reële bijdrage levert in 2030, moeten we nu beginnen. 

 

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: "Steeds meer bedrijven zijn al actief in deze technologie en door de oprichting van waterstofexpertisecentra openen we nu een nieuwe kans om België te vestigen in zijn voortrekkersrol in waterstoftechnologieën.  Na de Koninklijke Missie naar Oman in het teken van waterstof zet de federale overheid een nieuwe stap in de realisatie van haar federale waterstofstrategie om onze Belgische bedrijven opnieuw te laten pionieren, net zoals we dit in de offshore sector hebben gedaan. 

Op het gebied van energie wil de federale overheid 245 miljoen investeren in infrastructuur die gericht is op het boosten van opkomende technologieën en het voorbereiden van de transitie naar een duurzamere economie in ons land. Waterstof maakt nu duidelijk deel uit van de energietoekomst van België , dus is het ondersteunen van de oprichting van de Hydrogen Test Facility een evidentie.  

Het von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI) is geselecteerd om de Hydrogen Test Facility te coördineren en te operationaliseren.  

Concreet bestaat het project uit het ontwikkelen op een nieuwe site van een generieke infrastructuur die de verschillende faciliteiten kan huisvesten die nodig zijn om grootschalige experimentele tests op waterstoftechnologieën uit te voeren. 

In totaal investeert de federale overheid 16.2 miljoen euro voor de realisatie van het project in de periode 2022-2024. De eerste fase van het project is de lancering van een haalbaarheidsstudie om te komen tot een locatie- en locatievoorstel (300 kEUR) en zal worden uitgevoerd in samenwerking met het VKI. Nadien wordt ook geïnvesteerd in de bouw van testfaciliteit en wordt het terrein aangekocht. In latere fase  

De faciliteit zal experimenten hosten die worden toegepast in de hele waardeketen van de waterstofeconomie, met bijzondere aandacht voor wat onder de federale bevoegdheden valt: gebieden van waterstofproductie, transport en opslag, waterstoftoepassingen in mobiliteit en energieopwekking en veilige interventies.  

"Met zijn ervaring en expertise en zijn netwerk is de VKI de juiste kandidaat om de coördinatie en operationaliteit van dit type testinfrastructuur ter grootte van een industriële demonstrator op het gebied van waterstoftechnologie te waarborgen. Door de bouw van deze Waterstof Testfaciliteit te ondersteunen, speelt de overheid een faciliterende rol. » 

"Deze Belgische waterstoftestfaciliteit kan gebruikt worden als een gedeelde infrastructuur, open voor externe partners, dus uit de academische wereld, onderzoeksinstituten en de industrie. Het wordt een echte pool van talent en innovatie, noodzakelijk als onderdeel van de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. » 

 

Over de Federale Waterstofstrategie  

De federale waterstofstrategie kadert in de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. Om koolstofneutraal te worden, heeft België niet alleen hernieuwbare elektriciteit nodig, maar ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof die  de ecologische omschakeling van onze energie-intensieve industrie zullen bevorderen. 

De Federale Waterstofstrategie De Federale Strategie wordt ondersteund door 4 pijlers en heeft tot doel België te positioneren als: 

1) Import- en doorvoerhub in Europa voor groene waterstof
 
 
2) Van ons land een pionier maken in waterstoftechnologieën

3) Een robuuste waterstofmarkt te creëren door de implementatie van een open-access waterstofbackbone 

4) De verschillende belanghebbenden (industrieën, regio's, buurlanden en exporterende derde landen) aanmoedigen om hun krachten en knowhow te bundelen. 

De beslissing van de federale regering van vandaag maakt deel uit van de tweede pijler.  

 

Over het herstel- en investeringsplan van de federale overheid  

Het herstel- en investeringsplan van de federale regering kadert in de wens van de regering om de aanzienlijke gevolgen van de Covid-19-crisis voor onze economie te verzachten, maar ook om in te spelen op een aantal structurele uitdagingen waarmee ons land wordt geconfronteerd. Het herstel- en investeringsplan moet een domino-effect hebben op de economie als geheel en de toegevoegde waarde die in ons land wordt gecreëerd aanzienlijk verhogen. 

Op het gebied van energie is de federale regering van plan om 245 miljoen te investeren in infrastructuur om opkomende technologieën te bevorderen en zich voor te bereiden op de overgang van het land naar een duurzamere economie: 

- Een ruggengraat voor het transport van CO2 en H2, die een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot mogelijk zal maken,
  met name in doelsectoren zoals raffinage, staal of chemie (€ 95 miljoen)
 

- Een energie-eiland om een tweede offshore windzone in te zetten, interconnecties met andere landen voor te bereiden
   en energieopslag mogelijk te maken (€ 100 miljoen)
 

- De ontwikkeling en integratie van nieuwe technologieën om de CO2-uitstoot van nieuwe gascentrales te verminderen. (50m€) 

Ook interessant

Nucleair

De Belgische Staat en federale instellingen in de nucleaire sector SCK CEN en IRE ondertekenen een beheerovereenkomst

18 apr 2024

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Energie, Tinne Van der Straeten, het Na...

Internationaal

Press release regarding the Informal Energy Council of 15th and 16th April

17 apr 2024

European Energy Ministers met in Brussels on Monday 15 and Tuesday 16 April for an informal minis...

Internationaal

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: een "zonnekaart" voor Europese fotovoltaïsche energie

15 apr 2024

Onder het voorzitterschap van België hebben 23 lidstaten, de Europese Commissie en de zonne-energ...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren