bevoorradingszekerheid

Gasvoorraad maand sneller op peil

Gasvoorraad maand sneller op peil

De Belgische gasopslagplaats in Loenhout is sinds vandaag voor de helft gevuld. Ten opzichte van vorig jaar een maand voor op schema. Dit biedt zekerheid dat de Belgische gasreserve ruim vóór de winter maximaal zal zijn aangevuld. De gasreserve in Loenhout kan gebruikt worden om de Belgische markt en andere verbonden Europese markten te bevoorraden. Dit is vooral in de winter van strategisch belang voor de stabilisering van de prijzen en de bevoorradingszekerheid, wanneer gasverbruik door consumenten hoger ligt. 

“Dankzij een aanpassing van het wetgevend kader kan netbeheerder Fluxys flexibel gascapaciteit in Loenhout veilen, van belang in het licht van de sterke prijsschommelingen op de gasmarkt. Dankzij het uitstekende werk van Fluxys ook met resultaat. Het is een goede zaak dat de opslag al voor de helft gevuld is, en dat een maand vroeger dan vorig jaar. Dit biedt zekerheid dat we een maximale gasreserve zullen hebben ruim vóór komende winter.” 

Dankzij een wetsontwerp van minister van Energie Tinne Van der Straeten, in februari 2022 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer, kon netbeheerder Fluxys flexibeler inspelen op de energieprijzen bij de veiling van de gasopslagcapaciteit van Loenhout.  

Het wettelijk kader voor de commercialisering van ondergrondse aardgasopslagcapaciteit verplichtte beheerder Fluxys voordien een gereguleerd tarief te hanteren.  Het wetsontwerp van de energieminister paste daar een mouw aan. Fluxys kan de capaciteit nu veilen tegen een reserveprijs die lager of hoger kan liggen dan het gereguleerd tarief. Die flexibiliteit geeft de opslagbeheerder de mogelijkheid beter in te spelen op de werkelijke vraag voor opslag in de Europese gasmarkt en om tegelijk de economische leefbaarheid van de opslaginstallaties op peil te houden.  

België voorbereid 

Rusland gebruikt fossiele brandstoffen als geopolitiek wapen. Dat werd deze week nogmaals duidelijk. Gisteren raakte bekend dat de gasstroom door de Nord Stream-pijpleiding met 40 procent is teruggelopen. Gazprom draaide de kraan naar sommige Europese landen zelfs helemaal dicht. Daardoor heerst in Europa ongerustheid of er wel genoeg gas zal zijn om de winter door te komen. 

“België is voorbereid. Dankzij de haven van Zeebrugge hebben we voldoende capaciteiten om LNG gas in te voeren. Toch kunnen we ons nóg beter beschermen door op Europees niveau samenaankoop van gas te organiseren, de energietransitie te versnellen en in te zetten op energiebesparing. Meer hernieuwbare energie is goed voor de portemonnee en slecht voor Poetin.”  Zegt Tinne Van der Straeten, minister van Energie.  

België is een draaischijf voor gasbevoorrading Europese Unie, en heeft een zeer klein aandeel Russisch gas voor eigen verbruik (4-6%).  

Het gas dat België binnenkomt wordt gekocht en verhandeld door private bedrijven. De betalingsvoorwaarden zijn contractueel en commercieel gevoelige informatie en niet publiekelijk bekend. De grootste shippers bevestigen aan het kabinet van Van der Straeten dat er zich momenteel geen contractuele problemen stellen voor levering aan België. 

Naast de versnelling van de energietransitie valt veel voordeel te halen op het vlak van energiebesparing. De federale overheid riep in april via de campagne www.ikhebimpact.be reeds op om slim om te gaan met energie. De federale expertengroep koopkracht bevestigde deze week in een rapport dat slim omgaan met energie, zoals trager rijden, goed kan zijn voor de koopkracht. 

Daarnaast besliste de federale overheid in maart 2022 een pakket maatregelen om energiebesparing goedkoper te maken. De federale regering verlengde de verlaagde btw voor afbraak en heropbouw, en heeft ook de btw voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers verlaagd naar 6 procent tot 31 december 2023. 

“Isoleer huizen, isoleer Poetin. Een energiezuinig huis levert veel op: je verbruikt tot 30 procent minder energie, je bespaart op je energiefactuur en bouwt de afhankelijkheid van fossiele import af”

Ook interessant

Wind op zee

Het Prinses Elisabeth Eiland: van ontwerp tot constructie

01 mrt 2024

De Ministerraad heeft het Koninklijk Besluit goedgekeurd dat Elia de domeinconcessie verleent voo...

Nucleair

Belgisch EU-voorzitterschap: de bevoorradingsketen van radio-isotopen beveiligen om kankers te genezen

29 feb 2024

In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap brengt de FOD Economie, in samenwerking met het ...

Nucleair

Eindconclusies van “Nu voor Morgen”, het maatschappelijk debat over berging van hoogradioactief en langlevend afval

22 feb 2024

De Koning Boudewijnstichting presenteert de resultaten van “Nu voor morgen”, het breed, participa...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren