Hernieuwbare energie

Kortzichtigheid heeft ons hier gebracht, visie en expertise is wat ons op koers brengt. Door heel de tijd achteruit te kijken, los je de uitdagingen die voor ons liggen niet op. De halfslachtigheid is nu voorbij.

Want als je niet weet naar welke haven je vaart dan is geen enkele wind gunstig. Wij hebben nu eindelijk een duidelijke haven: de energieswitch naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit tegen 2050. Goed voor de planeet en bovendien de enige vorm van energie die goedkoper wordt. Alle andere vormen, zowel fossiel en nucleair, worden duurder.


Wind op zee

België is het vijfde land wereldwijd op vlak van wind op zee. We bewijzen dat we als klein land ook groots kunnen zijn. Wind op zee is onze nationale trots, naast onze frieten, onze chocolade en ons bier.

Noordzeestroom uit wind is duurzaam, goedkoop en Belgisch en creëert bovendien duizenden jobs

- Dankzij windenergie op de Noordzee besparen we miljoenen tonnen CO₂. Een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat België tegen 2030 de Europese doelstelling haalt om de netto-uitstoot van  broeikasgassen met 55 procent te doen dalen.

- Windenergie wordt steeds goedkoper, terwijl de prijs van energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie stijgt. Hoe meer wij investeren in onze eigen propere en duurzame energie, hoe minder afhankelijk we zijn van prijsstijgingen uit het buitenland. En bovendien: de wind zelf is natuurlijk gratis.

- België is wereldleider op vlak van windenergie op zee: op 10 jaar tijd werden we wereldwijd de vijfde grootste producent. Die leiderspositie geven we niet af!

- In België zorgt de windindustrie tot 1,5 miljard euro toegevoegde waarde per jaar en is het een exportproduct voor onze Belgische bedrijven die wereldwijd windmolens op zee bouwen. Studies wijzen uit dat er tussen 2010 en 2030 meer dan 16.000 banen worden gecreëerd door de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de windmolenparken. 

Denken op lange termijn, handelen op korte termijn:

- Met het allereerste energie-eiland en de uitbreiding van de Prinses Elisabethzone tot 3,5 GW verdrievoudigen we onze capaciteit op de Noordzee tot maximum 5,8 GW, goed voor 25% van de totale elektriciteitsproductie. Dat is Noordzeestroom voor elk Belgisch gezin.

- Dankzij een onderzeese elektriciteitskabel brengen we goedkope groene stroom van Denemarken tot bij ons. Om van de Noordzee één grote duurzame elektriciteitscentrale te maken is het noodzakelijk om windparken met elkaar te verbinden.

- Een energie-eiland op de Noordzee. We bouwen een multifunctioneel energie-eiland in de Noordzee als hub voor de aansluiting van windmolenparken en onderzeese kabels. Zowel voor de verdrievoudiging van wind op zee als de onderzeese verbinding met Denemarken is dit energie-eiland cruciaal.  

 

Groene waterstof

Waterstof is het meest voorkomende element in de Melkweg. Waterstof vinden we in sterren en grote planeten, zoals Jupiter en Saturnus. Alles wat leeft op aarde bestaat uit waterstofverbindingen. Waterstof komt hier op aarde echter zelden in geïsoleerde vorm voor, of het moet door de mens geconverteerd zijn uit een bron, zoals bijvoorbeeld water. Voor de productie ervan is veel energie nodig. Groene waterstof is gemaakt van hernieuwbare energie uit wind en zon. Daar zetten we op in. 

Groene waterstof is namelijk een propere, CO2-vrije, niet-vervuilende brandstof voor activiteiten die niet zomaar kunnen overschakelen op elektriciteit zoals de zware industrie, het vrachtverkeer en de scheepvaart.   

Dit gaat ook over economische duurzaamheid in eigen land: het behoud van industrieën, werkgelegenheid en welvaart.

De zware industrie alleen is verantwoordelijk voor 30% van de CO2-uitstoot in België. Net die sector is het meest geschikt om over te schakelen op groene waterstof.  Het is een pool van welvaart die we nodig hebben voor de transitie naar klimaatneutraliteit. Ze produceert de materialen die we in de toekomst blijvend gebruiken om de transitie waar te maken: staal, glas, aluminium, plastic en cement. Om die materialen klimaatneutraal te produceren, hebben we groene waterstof nodig. 

We gaan daarom over tot actie. And we're only getting started:

- Onze nationale waterstofstrategie maakt van België een Europese waterstofhub en leider in waterstoftechnologieën. Met een waterstofbackbone in België ondersteunen we de ontwikkeling en realisatie van  één van de meest uitgebreide en best verbonden waterstofnetwerken ter wereld.

- Van strategie tot uitvoering: we halen groene waterstof daar waar ze goedkoop geproduceerd wordt.