bevoorradingszekerheid

Energieakkoord verzekert bevoorrading 

Met het Energieakkoord heeft de regering beslist om komaf te maken met het korte termijn denken over het Belgisch energiebeleid en eindelijk op lange termijn een visie uit te werken richting 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. 

Wat werd beslist?

Het investeringsmechanisme (CRM) wordt verder uitgevoerd, versterkt en sluitend gemaakt.  Voor de vervangingscapaciteit via flexibele energiecentrales waren in die veiling meer dan voldoende kandidaten. Als de geselecteerde capaciteit, Vilvoorde, tegen 15 maart 2022 geen vergunning krijgt, wordt de eerstvolgende in rij met een uitvoerbare vergunning geselecteerd. Daartoe zal de wet worden aangepast. Zo garanderen we te allen tijde de bevoorrading en betaalbaarheid. Het plan A wordt geoperationaliseerd en een evaluatiemoment ingebouwd op 17 maart. 

De regering komt tot dit besluit na alle aspecten op vlak van bevoorrading, betaalbaarheid en duurzaamheid uitgebreid te hebben onderzocht en besproken. 

We verzekeren niet alleen de toekomst maar beheren ook het verleden. De regering neemt een wetsontwerp aan betreffende nucleaire provisies dat de afgelopen maanden is voorbereid. Dat zorgt er voor dat de nodige middelen tijdig ter beschikking zijn om de ontmanteling van kerncentrales en de verwijdering van verbruikte splijtstof te financieren en te voorkomen dat deze kosten op toekomstige generaties worden afgewenteld. De ontmanteling en berging is de langste, duurste en meeste delicate werf die ons land ooit heeft gekend. De werken zullen minstens tot 2135 duren en tot 41 miljard euro oplopen. Engie Electrabel is verantwoordelijk voor de uitstaande miljardenfactuur voor kernafval en dat verankeren we steviger in de wet. Het wetsontwerp garandeert dat de vervuiler betaalt en dat het uitgeleende geld aan Electrabel moet terugkomen, de Commissie Nucleaire Voorzieningen wordt uitgebouwd tot een slagkrachtige regulator en de governance van Synatom wordt versterkt om te allen tijde onafhankelijke controle te garanderen.

We bouwen aan een klimaatneutraal energiesysteem tegen 2050 met méér elektrificatie (mobiliteit en warmte), méér stuurbare capaciteit en méér opslag. Onderzoek naar Small Modular Reactors (SMRs) kan net als andere technologieën (geothermie, getijdenwerking, etc) een rol spelen op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.  Het studiecentrum voor kernenergie, SCK-CEN, werkt hun onderzoeksprogramma verder uit op waarbij de mogelijkheden van SMR tegen 2040 onderzocht worden. Daarvoor voorziet de regering gedurende 4 jaar 25 miljoen euro. De SMR technologie moet voldoen aan de principes van: veiligheid, minimalisatie van (kern)afval, non-proliferatie, flexibiliteit ,economische haalbaarheid economische verzekerbaarheid, duurzame ontwikkeling en realisatietermijn. Aan de wet op de kernuitstap wordt niet geraakt.

Elke kilowatt die hernieuwbare energie produceert is niet alleen een bescherming tegen de stijgende energieprijzen, het helpt ons ook om minder afhankelijk te worden van het buitenland.  De consumenten worden beter beschermd tegen risico faillissement van elektriciteitsleveranciers en maatregelen om risico op faillissement te beperken​. De CREG zal ook een studie uitvoeren naar alle elementen van de energiefactuur  en mogelijkheden om deze te verlagen.

Op het vlak van windmolens op de zee, zijn wij vandaag een van de absolute leiders in de wereld omdat wij tientallen jaren geleden keuzes gemaakt hebben. De Noordzee heeft het potentieel om de grootste duurzame energiecentrale te worden.  Zo zetten we verder in op de uitbouw van wind op zee zowel in eigen land als interconnecties met het buitenland.

Daarnaast zet de regering in groene waterstof voor schone industrie. Wat dat is waar het ons echt om te doen is: de energieswitch richting 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit.

 

Meer vragen over het Energieakkoord?

 


Meer weten over de Energieswitch?


Rapport inzake bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid

Ons land staat voor een belangrijke beslissing: wat is de energievisie die wij hebben voor ons land voor de komende decennia? Die visie is bepalend voor de belangrijke investeringen in energie-infrastructuur die we moeten en wensen aan te trekken. We stellen nu een duidelijk doel voorop zodat we, na jarenlange onzekerheid, zekerheid geven aan burgers, bedrijven en investeerders. Het doel is duidelijk: we gaan naar een duurzaam energiesysteem en klimaatneutraliteit in 2050. We gaan dit doel bereiken dankzij de drie hoekstenen van het energiebeleid: bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Deze drie hoekstenen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en moeten steeds vervuld zijn. Lees hieronder ons rapport voor het kernkabinet om te lezen hoe we deze uitdaging aangaan.

 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren