energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten een gezamenlijke intentieverklaring die het staalbedrijf toegang geeft tot goedkope energiebevoorrading in ruil voor een forse vergroeningsoperatie, met een verminderde C02-uitstoot van 30%, en de verankering van de 5.000 Gentse jobs in ons land.

 

Groen staal is onmisbaar, vandaag en morgen. Voor de energietransitie, voor de strijd tegen klimaatverandering. Groen staal is cruciaal voor windmolens, voor wagens, voor woningen, en het is volledig recycleerbaar. Het is een industrie die bovendien veel jobs oplevert, we hebben er alle belang bij dat die jobs in ons land verankerd worden. Op vandaag is de staalindustrie wel nog veel te vervuilend. We hebben een forse investering in de vergroening van deze industrietak nodig om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.  

Wat woensdag werd voorgesteld is dus een absolute win-win. Een win voor het klimaat, want de grootste vervuiler van ons land zal de uitstoot verminderen met maar liefst 30%. Een win voor de streek, want we verankeren daarmee 5.000 Oost-Vlaamse jobs. En een win voor ons land, want we slagen erin om de zware industrie mee te nemen in de klimaattransitie.

Energie presenteert zichzelf hier opnieuw als een oplossing. We koppelen de vergroening van de industrie en de vermindering van de uitstoot dus rechtstreeks aan een zekere en betaalbare energievoorziening. Het is een voorwaarde om ervoor in aanmerking te komen. Op die manier verankeren we deze broodnodige industrie en de duizenden jobs in België, én vergroenen we een vervuilende industrie. Het gaat concreet om een winst van maar liefst 2,8 miljoen ton CO2.   

En dat is mogelijk omdat we energie in eigen handen genomen hebben. Het is dankzij onze stappen richting energie-onafhankelijkheid, en het vergroten van de eigen productiecapaciteit dat dit mogelijk is gemaakt. We pakken onze energie in eigen handen om onze bedrijven hier te houden. 

We hebben met ons energiebeleid historische stappen vooruit gezet, en dit verhaal vat dat perfect samen. Via onze federale waterstofstrategie bouwen we een waterstofbackbone die groene waterstof naar alle Belgische industriële clusters zal brengen. Door onze windmolencapaciteit in de Noordzee te verdrievoudigen en 's werelds eerste energie-eiland te bouwen, investeren we fors in klimaatoplossingen. En nu verankeren we jobs in eigen land, dankzij energie in eigen handen, als hefboom voor de vergroening van de meest vervuilende industrie. Investeren in klimaat is investeren in de toekomst.


Déclaration d'intention avec Arcelor Mittal pour réduire les émissions de CO2 de 30 %

Le mercredi 22 mai 2024, l'entreprise sidérurgique Arcelor Mittal, le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten ont signé une déclaration d'intention commune donnant à l'entreprise sidérurgique accès à une énergie bon marché en échange d'une importante opération de verdissement, avec une réduction des émissions de CO2 de 30 %, et l'ancrage de 5 000 emplois gantois dans notre pays.

L'acier vert est indispensable, aujourd'hui et demain. Pour la transition énergétique, pour la lutte contre le changement climatique. L'acier vert est crucial pour les éoliennes, pour les voitures, pour les logements, et il est entièrement recyclable. De plus, c'est une industrie qui génère de nombreux emplois, il est donc dans notre intérêt de maintenir ces emplois dans notre pays. Actuellement, l'industrie sidérurgique est encore beaucoup trop polluante. Nous avons besoin d'un investissement considérable dans le verdissement de ce secteur pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.

Avec cette déclaration d’intention, tout le monde est gagnant. Une victoire pour le climat, car le plus grand pollueur de notre pays réduira ses émissions de pas moins de 30 %. Une victoire pour la région, car nous ancrons ainsi 5 000 emplois en Flandre orientale. Et une victoire pour notre pays, car nous réussissons à embarquer l'industrie lourde dans la transition climatique.

L'énergie se présente ici encore une fois comme une solution. Nous lions directement le verdissement de l'industrie et la réduction des émissions à une fourniture d'énergie sûre et abordable. Car c’est une condition inscrite noir sur blanc dans la déclaration. De cette manière, nous ancrons cette industrie indispensable et les milliers d'emplois en Belgique, tout en verdissant une industrie polluante. Cela représente concrètement un gain de pas moins de 2,8 millions de tonnes de CO2.

Et cela est possible parce que nous avons pris notre énergie en main. C'est grâce à nos pas vers l'indépendance énergétique et l'augmentation de notre capacité de production propre que cela a été rendu possible. Nous prenons notre énergie en main pour maintenir nos entreprises ici.

Nous avons fait des avancées historiques avec notre politique énergétique, et cette initiative en est une parfaite illustration. Grâce à notre stratégie fédérale pour l'hydrogène, nous construisons un réseau de transport d'hydrogène vert qui apportera de l'hydrogène vert à tous les clusters industriels belges. En triplant notre capacité éolienne en mer du Nord et en construisant la première île énergétique au monde, nous investissons massivement dans des solutions climatiques. Et maintenant, nous ancrons des emplois dans notre pays, grâce à une énergie maîtrisée, comme levier pour le verdissement de l'industrie la plus polluante. Investir dans le climat, c'est investir dans l'avenir.

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren