Is kernenergie niet goedkoper dan hernieuwbare energie?

Nee. Kernenergie is niet goedkoper dan hernieuwbare energie. Kernenergie heeft hoge veiligheidskosten. Bovendien geldt dat hoe ouder de kerncentrales, hoe duurder ze worden.

De enige energiebronnen waarvan de kosten dalen, zijn zon en wind. We zijn nu te afhankelijk van fossiele brandstoffen, die worden ingevoerd en de oorzaak zijn van de hoge prijzen die we nu zien. Zelfs wanneer al onze kerncentrales op volle capaciteit draaien!

We moeten zoveel mogelijk investeren in onze eigen hernieuwbare energieproductie, dat is de slimste keuze voor een goedkopere energiefactuur op lange termijn. Daarom kiezen wij voor de energieswitch. Dé weg naar 100% hernieuwbare energie.