sociaal tarief

Kamercommissie keurt sociaaltariefpremie goed in eerste lezing

Kamercommissie keurt sociaaltariefpremie goed in eerste lezing

Op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft de Kamercommissie Energie in eerste lezing de sociaaltariefpremie goedgekeurd. Een premie voor gezinnen die geen toegang hebben tot het sociaal tarief omdat ze hun woning verwarmen via een collectieve installatie.

Momenteel is het sociaal energietarief enkel beschikbaar voor residentiële eindklanten, wat automatisch alle gezinnen uitsluit die aangesloten zijn op een collectieve ketel. Dat wil minister Van der Straeten met dit wetsvoorstel aanpakken. 

"Met dit voorstel corrigeren we een ongelijkheid voor zo’n 60.000 gezinnen die onder de radar van de stijgende energieprijzen zijn gebleven. Hoewel deze gezinnen op het hoogtepunt van de crisis het basispakket konden aanvragen, wilden we een structurele maatregel invoeren. Dat doen we nu met de sociaal tariefpremie."  

De wet zou op 1 augustus in werking moeten treden, maar het recht op de sociaal tariefpremie gaat in vanaf 1 juli 2024. Voor de tweede helft van 2024 zorgt de premie volgens schattingen van de CREG voor een verlaging van 53 euro op de gasrekening en 82 euro op de elektriciteitsrekening. 

Op het hoogtepunt van de crisis heeft het sociaal tarief er grotendeels toe bijgedragen een sociaal bloedbad te voorkomen. “Ik denk dat dit één van de belangrijkste verwezenlijkingen is van deze regering. Uit onderzoek van de Nationale Bank en de CREG is gebleken dat het sociaal energietarief, zoals toegepast in België, zeer doeltreffende bescherming biedt tegen hoge en volatiele energieprijzen voor de meest kwetsbare gezinnen”, aldus de minister van Energie. 

Op vraag van oppositie komt er nog een tweede lezing. 


La commission de l'Energie de la Chambre approuve la prime de "tarif social énergie" en première lecture

Sur proposition de la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten, la commission de l'Energie de la Chambre a approuvé mardi en première lecture la prime "tarif social énergie". Il s’agit d’une prime destinée aux familles qui n'ont pas accès au tarif social parce qu'elles chauffent leur logement via une installation collective. 

Actuellement, le tarif social de l'énergie n'est disponible que pour les clients résidentiels finaux, ce qui exclut automatiquement toutes les familles raccordées à une chaudière collective. C'est ce que la ministre Van der Straeten vise à avec ce projet de loi. 

Tinne Van der Straeten : "Avec cette proposition, nous corrigeons une inégalité pour environ 60 000 familles qui sont passées sous le radar de la hausse des prix de l'énergie. Bien que ces familles aient pu demander des primes énergétiques au plus fort de la crise, nous souhaitions mettre en place une mesure structurelle. C'est ce que nous faisons maintenant avec la prime tarif social." 

Pour le second semestre de l’année 2024 et selon les estimations de la CREG, la prime représente une réduction de 53 euros sur la facture de gaz et de 82 euros sur la facture d'électricité.  

Au plus fort de la crise, le tarif social a largement contribué à éviter un bain de sang social. "Je pense que c'est l'une des réalisations les plus importantes de ce gouvernement. Des recherches de la Banque nationale et de la CREG ont montré que le tarif social de l'énergie, tel qu'appliqué en Belgique, offre une protection très efficace contre les prix de l'énergie élevés et volatils pour les familles les plus vulnérables", a déclaré la ministre de l'Énergie. 

La loi devrait entrer en vigueur le 1er août, mais le droit à la prime de sécurité sociale sera effectif à partir du 1er juillet 2024. 

L’opposition demande une deuxième lecture, qui est inscrite à l’agenda de la Commission jeudi prochain.  

 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren