energiefactuur

Lancering van de website EnergyWatchers.be

Lancering van de website EnergyWatchers.be

Vandaag lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met minister Van der Straeten, een nieuwe website die via meer dan honderd tips de burgers wil helpen hun verbruik en dus hun energierekening te verlagen. En die uiteraard ook de bedoeling heeft de CO2-uitstoot van ons land te verminderen, een boodschap die in deze eerste dagen van de COP27 een bijzondere weerklank zal vinden.

EnergyWatchers is een website met meer dan 115 energiebesparende tips, verdeeld over 5 domeinen (groene energie, huisvesting, huishoudelijke apparaten, reizen en verbruik) en gerangschikt volgens hun impactniveau. Er zijn verschillende soorten tips: gedragstips, aankooptips, en milieutips, tips in verband met premies en INFO-tips met bijkomende informatie. Ten slotte geeft elke tip ook een investeringsniveau weer (van 0 tot meer dan 10.000 euro), zodat iedereen zijn keuze kan maken om in actie te schieten, in functie van de eigen middelen.

De site hanteert een positieve en bemoedigende aanpak. Via zijn 28 calculators wil de site het energieverbruik of de gerealiseerde besparing zo concreet mogelijk voorstellen; en dit steeds op 3 manieren: in kWh, in euro of in kg CO2-uitstoot). Iedereen heeft de vrijheid om snel de in de berekeningen voorgestelde gemiddelde cijfers te gebruiken, maar kan er ook voor opteren om deze cijfers volledig te personaliseren aan de hand van het eigen profiel (en vervolgens op te slaan).

"De website geeft bijkomende tips en tricks om energie en geld te besparen. Ook zonder grote investeringen of extreme ingrepen kunt u honderden euro’s besparen op uw energiefactuur.”

De site herinnert ook aan de beschikbare regionale premies en federale steun.

Ten slotte zullen de jongste bezoekers een systeem van te winnen badges op prijs stellen, vergelijkbaar met sporttrofeeën of scoutsbadges.

De site, een initiatief van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, werd aanvankelijk in 2006 gelanceerd onder de naam energivores.be. Deze volledige herziening in 2022, zowel qua inhoud als qua vorm, was de aanleiding voor een naamsverandering in EnergyWatchers, waarbij de nadruk wordt gelegd op het persoonlijk initiatief.

De inhoud is het resultaat van het werk van de deskundigen van de Dienst Klimaatverandering en de input van en nalezing door gespecialiseerde organisaties (zoals ODE en Edora, Groen Licht Vlaanderen), terwijl Ecolife vzw hulp bood bij de ontwikkeling van de calculators.

In de komende maanden zal de site nieuwe tips bevatten over vliegtuigreizen, internet- en data-gebruik, voeding en textiel.


Lancement du site EnergyWatchers.be 

Aujourd’hui, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement lance, en collaboration avec la ministre Van der Straeten, un nouveau site qui, à travers plus d’une centaine de conseils, vise à aider les citoyennes et les citoyens à réduire leur consommation et donc leur facture d'énergie. Le site entend bien évidemment encourager à réduire les émissions de CO2 de notre pays, un message qui trouvera un écho particulier en ces premiers jours de COP27.

EnergyWatchers est un site qui propose plus de 115 conseils pour économiser l’énergie. Ces conseils sont répartis dans 5 domaines (énergie verte, habitation, appareils électroménagers, déplacement et consommation) et classés selon leur niveau d’impact. Les conseils se différencient également entre conseils comportementaux, conseils d’achat, conseils environnementaux, conseils liés aux primes et conseils « info » offrant des renseignements complémentaires. Enfin, chaque conseil affiche également un niveau d’investissement (de 0 à plus de 10 000 euros), permettant à chacune et chacun de trouver des moyens d’agir, quels que soient ses moyens.

Le site adopte une approche positive et incitative. À travers ses 28 calculateurs, il entend rendre plus concrètes les économies réalisées (dans un triptyque kWh/euros/CO2). Chacune et chacun est libre d’utiliser rapidement les chiffres moyens proposés dans les calculs ou de les personnaliser très finement (puis de les sauvegarder dans son profil).

" Le site web fournit des conseils et des astuces supplémentaires pour économiser de l'énergie et de l'argent. Même sans gros investissements ou interventions extrêmes, vous pouvez économiser des centaines d'euros sur votre facture énergétique."

Le site rappelle également les primes régionales et les aides fédérales disponibles.

Enfin, les plus jeunes apprécieront un système de badge à gagner, à la manière des trophées sportifs ou des insignes scouts.

Initiative du service Changements climatiques du SPF Santé publique, le site a été lancé initialement en 2006 sous le nom energivores.be. Cette refonte complète de 2022, aussi bien sur le fond que la forme, a été l’occasion d’un changement de nom, EnergyWatchers, mettant l’accent sur l’initiative personnelle.

Le contenu est le fruit du travail des experts du service Changements climatiques, ainsi que de la collaboration et de la relecture effectuée par des organisations spécialisées (comme Ode, Edora ou Groen Licht Vlaanderen). Le bureau Ecolife a apporté son expertise dans l’élaboration des calculateurs.

Le site inclura dans les mois qui viennent de nouveaux conseils sur les voyages en avion, l'utilisation d'internet et des données, l’alimentation et le textile.

 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren