bevoorrading

Minister van Energie versterkt veiligheid van kritieke gas-, elektriciteits- en olie-infrastructuur

Minister van Energie versterkt veiligheid van kritieke gas-, elektriciteits- en olie-infrastructuur

Minister van Energie Tinne Van der Straeten dient bij de federale regering een wetsontwerp in tot wijziging van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuur in de energiesector in België.   

Het wetsontwerp verplicht exploitanten van kritieke infrastructuur in de energiesector interne en externe audits uit te voeren om na te gaan of de maatregelen van hun interne veiligheidsplan zijn uitgevoerd.   

Dit zijn hoofdzakelijk ondersteunings- en controlemechanismen om de exploitanten bij te staan (bijvoorbeeld om in de praktijk de installatie en de werking van bewakingscamera's te verifiëren zoals voorzien in hun interne veiligheidsplan). Deze audits zullen het mogelijk maken om, indien nodig, de interne veiligheidsplannen bij te werken. Dit in overleg met de AD Energie (FOD Economie) die belast is met het toezicht en de inspecties op dit gebied.   

"De oorlog in Oekraïne heeft ons laten zien dat energie-infrastructuur een potentieel doelwit voor sabotage is geworden. Dergelijke handelingen kunnen dramatische gevolgen hebben voor de bevoorradingszekerheid van gas, elektriciteit en olie, maar ook voor onze economie en het milieu. Daarom is het van essentieel belang dat de overheid, de bevoegde autoriteiten en de exploitanten van kritieke infrastructuur samen alles in het werk stellen om de veiligheid van onze kritieke infrastructuur te vrijwaren.” 

Het afgelopen jaar heeft de minister van Energie het niveau van fysieke en cyberbeveiliging van de energie-infrastructuur aanzienlijk verhoogd. Na de aanwijzing van nieuwe kritieke infrastructuur in februari 2022 heeft de minister in oktober 2022 het aantal exploitanten van kritieke diensten vertienvoudigd, van 3 naar 33.    

In oktober 2022, na de sabotage van de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen in de Oostzee, heeft de minister van Energie de AD Energie gevraagd onmiddellijk aanvullende inspecties uit te voeren, met name op de Belgische gasinfrastructuur in de Noordzee. De AD Energie heeft eveneens een bewustmakingscampagne voor alle sectoren gelanceerd.    

In oktober 2022 stelde de minister ook een extra budget van 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de beveiliging van de energie-infrastructuur, om het personeel van de AD Energie gedurende drie jaar met 18 extra mensen te versterken: specialisten in cyberbeveiliging, technische deskundigen, administratieve ondersteuning, enz. 


La ministre de l’Energie renforce la sécurité des infrastructures critiques de gaz, électricité et pétrole : « Elever le niveau de sécurité contribue à garantir la sécurité d’approvisionnement » 

La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten soumet au gouvernement fédéral un avant-projet de loi modifiant, pour les infrastructures critiques du secteur de l’énergie en Belgique, la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques.  

L’avant-projet de loi prévoit l’obligation, pour les exploitants des infrastructures critiques relevant du secteur de l’énergie, de réaliser des audits internes et externes afin de vérifier en particulier si les mesures prévues dans leur plan interne de sécurité ont bien été mises en œuvres.  

Il s’agit essentiellement de mécanismes d’accompagnement et de contrôle en appui des exploitants (par exemple pour vérifier concrètement sur le terrain l’installation et le fonctionnement de caméras de surveillance tel que prévu dans leur plan interne de sécurité). Ces audits permettront, le cas échéant, d’actualiser les plans internes de sécurité, en concertation avec la DG Energie (SPF Economie) en charge du suivi et des inspections en la matière.  

« La guerre en Ukraine nous a démontré que les infrastructures énergétiques sont devenues de cibles potentielles de sabotage. De tels actes peuvent avoir des conséquences dramatiques pour notre sécurité d’approvisionnement en gaz, électricité ou pétrole mais aussi pour notre économie et pour l’environnement. Il est donc essentiel que le gouvernement, les autorités compétentes et les exploitants d’infrastructures critiques puissent agir de concert afin de tout mettre en œuvre pour préserver la sécurité de nos infrastructures critiques. »  

Depuis un an, la ministre de l’Energie a considérablement élevé le niveau de sécurité physique et de cybersécurité des infrastructures énergétiques. Après avoir désigné de nouvelles infrastructures critiques en février 2022, la ministre a décuplé en octobre 2022 le nombre d’opérateurs de services essentiels qui sont passés de 3 à 33.  

En octobre 2022, suite au sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, la ministre de l'Énergie avait demandé à l'administration de l'Énergie de mener immédiatement des inspections supplémentaires en particulier sur les infrastructures gazières belges en mer du Nord et avait également lancé une sensibilisation à la sécurité de tout secteur.  

La ministre a encore dégagé en octobre 2022 un budget supplémentaire de 1,2 millions d’euros pour la sécurisation des infrastructures énergétiques, afin de renforcer les effectifs de l'administration de l'Énergie avec 18 personnes supplémentaires sur trois ans : spécialistes en cybersécurité, experts techniques, soutien administratif... 

 

 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren