Nieuws

Wind op zee

Het Prinses Elisabeth Eiland: van ontwerp tot constructie

01 mrt 2024

De Ministerraad heeft het Koninklijk Besluit goedgekeurd dat Elia de domeinconcessie verleent voo...

Nucleair

Belgisch EU-voorzitterschap: de bevoorradingsketen van radio-isotopen beveiligen om kankers te genezen

29 feb 2024

In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap brengt de FOD Economie, in samenwerking met het ...

Nucleair

Eindconclusies van “Nu voor Morgen”, het maatschappelijk debat over berging van hoogradioactief en langlevend afval

22 feb 2024

De Koning Boudewijnstichting presenteert de resultaten van “Nu voor morgen”, het breed, participa...

Hernieuwbare energie

Nemo Link viert vijfde verjaardag

31 jan 2024

Nemo Link werd vijf jaar geleden in bedrijf gesteld. Via deze interconnector kan tot maximaal 100...

Hernieuwbare energie

Minder biobrandstoffen en meer groene elektriciteit in het transport

24 jan 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden biobrandstoffen op basis van voedingsproducten zoals soja, tarwe of m...

Hernieuwbare energie Bevoorradingszekerheid

België baant zich een weg naar een duurzame energietoekomst

14 dec 2023

Meer hernieuwbare energie dankzij windmolenparken in de Noordzee, meer flexibiliteit en opslagsys...

Wind op zee Internationaal

Van der Straeten zet Prinses Elisabetheiland in de schijnwerpers op COP28

11 dec 2023

Op de 28ste VN-klimaattop in Dubai is dinsdag een internationaal initiatief gelanceerd om natuur ...

Internationaal

Belgische energiehulp aan Oekraïne: zonnepanelen voor 25 ziekenhuizen

25 nov 2023

Minister van energie Tinne Van der Straeten maakt 2,5 MEUR vrij om zonnepanelen te plaatsen op ee...

Nucleair

Jongeren laten hun stem horen in het debat over de toekomst van radioactief afval

23 nov 2023

Ongeveer 1.100 jongeren van 3de graad middelbaar onderwijs hebben de afgelopen twee maanden deelg...

Hernieuwbare energie

Belgisch klimaatplan vertrekt naar Europa

23 nov 2023

De federale regering en de verschillende gewesten bereiken een akkoord over een Nationaal Energie...