Nieuws

Internationaal

Belgische energiehulp aan Oekraïne: zonnepanelen voor 25 ziekenhuizen

25 nov 2023

Minister van energie Tinne Van der Straeten maakt 2,5 MEUR vrij om zonnepanelen te plaatsen op ee...

Nucleair

Jongeren laten hun stem horen in het debat over de toekomst van radioactief afval

23 nov 2023

Ongeveer 1.100 jongeren van 3de graad middelbaar onderwijs hebben de afgelopen twee maanden deelg...

Hernieuwbare energie

Belgisch klimaatplan vertrekt naar Europa

23 nov 2023

De federale regering en de verschillende gewesten bereiken een akkoord over een Nationaal Energie...

Nieuwsbrief

Waarom de tekening van mijn dochter een speciale plaats kreeg op mijn bureau

21 nov 2023

Een jaar geleden bracht ik een bezoek aan het MOG, het ‘stopcontact op zee’, waar onze huidige wi...

Windenergie

Het energie-eiland Prinses Elisabeth, geïnspireerd door de natuur

13 nov 2023

Minister van Energie Tinne Van der Straeten onthulde vanmiddag in Oostende het "Nature Inclusive ...

Sociaal tarief

Toegang tot het sociaal tarief dankzij een premie voor bewoners die hun huis verwarmen via een collectieve installatie

11 nov 2023

Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft bij de regering een wetsontwerp ingediend over ...

Veiligheid

Minister van Energie Tinne Van der Straeten bekijkt de mogelijkheid om strategische reserves op te bouwen voor energieproducten

07 nov 2023

Minister van Energie Tinne Van der Straeten wil strategische opslag van essentiële energieproduct...

Ministers Khattabi en Van der Straeten willen exportverbod giftige benzine

03 nov 2023

Minister van energie Tinne Van der Straeten en minister van leefmilieu Zakia Khattabi willen net ...

Hernieuwbare energie

“Begrotingsakkoord is belangrijke stap naar een meer duurzame en rechtvaardige toekomst.”

10 okt 2023

"Groene energie beschermt ons tegen schommelingen in prijzen van fossiele brandstoffen, verlaagt ...

Etf

Energietransitiefonds: nieuwe projectoproep in november

04 okt 2023

Op 4 oktober bracht de FOD Economie, in aanwezigheid van de Minister van Energie, voor het eers...