energiefactuur

Sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en gas

De ministerraad keurt op voorstel van  minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en gas.

Het eerste ontwerp beoogt te voorzien in voldoende middelen voor de elektriciteitsbedrijven en aardgasondernemingen om in 2021 het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas te kunnen blijven toepassen. Dat is het goedkoopste energietarief op de Belgische markt, om wie het het meest nodig heeft te helpen met het betalen van hun energierekening.

Het tweede ontwerp beoogt de uitvoering van de toekenning van een eenmalig forfait voor de beschermde residentiële afnemers, voorzien in het wetsontwerp houdende de maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021. De geplafonneerde stijging van het sociaal tarief neemt niet weg dat elke prijsstijging hard aankomt bij de meest kwetsbare gezinnen. Er wordt daarom een recht op een eenmalig forfait van 80 euro voor de levering van elektriciteit toegekend aan residentiële beschermde afnemers die op 30 september 2021 het sociaal tarief genoten. Personen die later via retroactieve toepassing blijken recht te hebben gehad op die datum komen niet langer in aanmerking. Het eenmalig forfait zal via een creditnota rechtstreeks uitbetaald worden door de leverancier die elektriciteit leverde op 30 september 2021. Dit zal gebeuren voor 31 januari 2022. Het eenmalig forfait kan niet worden overgedragen en er kan geen beslag op worden gelegd. 

De toekenning van de €80 premie gebeurt automatisch. Wie er recht op heeft moet de leverancier niet zelf contacteren.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het wetsontwerp houdende de maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 wordt op donderdag 9 december 2021 in de Kamer gestemd.


- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

- Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021

Meer informatie over het sociaal tarief vind je op de website van FOD Economie

Ook interessant

Bevoorradingszekerheid

Commissie keurt wijzigingen aan Belgisch capaciteitsmechanisme goed

29 sep 2023

De Europese Commissie heeft bevestigd dat België kan doorgaan met haar capaciteitsremuneratiemech...

Hernieuwbare energie

Van der Straeten zet in op Belgische recyclage op IEA-top in Parijs

29 sep 2023

Minister van Energie Tinne Van der Straeten woont momenteel in Parijs de eerste top van het inter...

Waterstof

Projectoproep moet havens klaar maken voor invoer waterstof

26 sep 2023

Om de Belgische havens klaar te maken voor grote volumes waterstof lanceert minister voor energie...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren