Waarom inzetten op hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energiebronnen hebben veel voordelen. Hier zijn de belangrijkste:

- Zon en wind zijn onuitputtelijke energiebronnen, terwijl de gas- en olievoorraden beperkt zijn.

- Bij de productie van hernieuwbare energie wordt geen CO2 uitgestoten. Dit is essentieel in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

- Hernieuwbare energiebronnen produceren geen radioactief afval: door gedurende 50 jaar kernenergie te produceren, laten we eeuwenlang een erfenis van gevaarlijk afval achter.

- Energie uit zon en wind is de enige waarvan de kosten dalen. Op lange termijn is er dus geen twijfel mogelijk over de weg die we moeten volgen.