Waarom kiest België niet voor kernenergie van de nieuwe generatie?

Wij zijn op zich niet kost wat kost tegen kernenergie en in theorie bieden nieuwe kerncentrales nieuwe perspectieven. Maar er is één belangrijke voorwaarde voor de bouw van nieuwe kerncentrales: zij mogen geen radioactief afval produceren. De ontwikkeling van dit type kerncentrale staat nog maar in kinderschoenen.

50 jaar lang - de eerste kerncentrale in België werd in gebruik genomen op 15 februari 1975 - hebben de kerncentrales weliswaar de Belgische gezinnen en industrie van elektriciteit voorzien, maar zij hebben ook gevaarlijk radioactief afval geproduceerd. Die laten wij als erfenis na aan onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen en de generaties daarna.

Ter vergelijking, het is alsof we te maken hebben met gevaarlijk afval achtergelaten door Neanderthalers. Vandaag bestaat er geen definitieve oplossing voor de berging van dit afval. Door uit kernenergie te stappen, voorkomen we dat deze afvalberg groeit.