hernieuwbare energie

Zesde projectoproep van het Energietransitiefonds: 25 miljoen euro steun voor onderzoek en innovatie in duurzame energie

Zesde projectoproep van het Energietransitiefonds: 25 miljoen euro steun voor onderzoek en innovatie in duurzame energie

Het Transitiefonds is in 2017 opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energie, met name energieproductie en -opslag, te ondersteunen. De middelen zijn afkomstig van de nucleaire taks die exploitant Engie Electrabel jaarlijks tot 2025 betaalt. 

Voor het tweede jaar op rij zijn verbeteringen aangebracht in de projectoproep om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan innovatieve, realistische projecten die deel uitmaken van de duurzame energietransitie en daadwerkelijk bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar hernieuwbare energie.  

In de projectoproep dit jaar zijn de onderzoeksthema's dan ook nauwkeurig omschreven en voor het eerst nemen projecten rond waterstof een prominente plaats in: "We hopen dat de ingediende projecten de rol van België als voortrekker in waterstoftechnologie kunnen helpen versterken. Om ervoor te zorgen dat hernieuwbare waterstof in 2030 een reële bijdrage kan leveren, moeten we daar vandaag al mee beginnen, om ons land voor te bereiden op de technologische, economische en klimatologische uitdagingen van de komende decennia", aldus minister Van der Straeten. 

Daarnaast is ook de evaluatieprocedure voor de ingediende projectvoorstellen geoptimaliseerd: naast een externe financiële audit zullen ook externe (internationale) energiedeskundigen helpen bij de selectie van de meest kwalitatieve en innovatieve projecten. 

We hopen dat de ingediende projecten de rol van België als voortrekker in waterstoftechnologie kunnen helpen versterken

Aanvragers moeten hun projectvoorstellen uiterlijk op 14 december bij het Energietransitiefonds indienen. De federale ministerraad valideert de geselecteerde projecten eind mei 2022. De overheidssteun die per project wordt toegekend, bedraagt minimaal 100.000 euro en maximaal 5 miljoen euro.  

 

De projectoproep en deelnemingsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Vorig jaar werden 14 projecten gefinancierd voor een bedrag van 24 miljoen euro, waarvan 6 miljoen euro voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, 8 miljoen euro voor projecten op het gebied van energievoorziening en 10 miljoen euro voor projecten die beide thema’s behandelen. 

Ook interessant

Internationaal

Belgische energiehulp aan Oekraïne: zonnepanelen voor 25 ziekenhuizen

25 nov 2023

Minister van energie Tinne Van der Straeten maakt 2,5 MEUR vrij om zonnepanelen te plaatsen op ee...

Nucleair

Jongeren laten hun stem horen in het debat over de toekomst van radioactief afval

23 nov 2023

Ongeveer 1.100 jongeren van 3de graad middelbaar onderwijs hebben de afgelopen twee maanden deelg...

Hernieuwbare energie

Belgisch klimaatplan vertrekt naar Europa

23 nov 2023

De federale regering en de verschillende gewesten bereiken een akkoord over een Nationaal Energie...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren