Vervangen jullie de kerncentrales door gascentrales?

Het doel is niet om kernenergie te vervangen door elektriciteitscentrales op aardgas. Het doel is wél 100% hernieuwbare energie.

De sluiting van 5 van onze 7 kernreactoren is hoe dan ook onvermijdelijk omdat ze te duur of te oud zijn. De voorbije 20 jaar hebben de opeenvolgende regeringen helaas geen energiebeleid gevoerd dat ambitieus genoeg was om de overgang van kernenergie naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken.

Het is dus om de bevoorradingszekerheid te garanderen dat deze regering beslist om te rekenen op een beperkt aantal centrales op aardgas.

In vergelijking met kerncentrales hebben die centrales één voordeel: hun flexibiliteit. Hoe meer productiecapaciteit voor hernieuwbare energie wij hebben, hoe minder gas we nodig hebben. Als er voldoende hernieuwbare energie is, kunnen we de gascentrales simpelweg uitschakelen.