Thema's

Energie zit in het hart van de strijd tegen de klimaatopwarming en is de levensader van onze samenleving en economie. Vuur, steenkool, olie, elektrificatie: energie staat voor vooruitgang, voor een moderne samenleving. Bij elke industriële omwenteling heeft energie een katalyserende factor gehad. Dat is ook nu zo. 

Betaalbare energiefactuur

Energie is noodzakelijk voor ons allemaal, we kunnen niet zonder. En het is belangrijk dat iedereen daarvan kan genieten. Daarom werken we aan een betaalbare energiefactuur, zeker voor de meest kwetsbaren.

Hernieuwbare energie

Kortzichtigheid heeft ons hier gebracht, visie en expertise is wat ons op koers brengt. Door heel de tijd achteruit te kijken, los je de uitdagingen die voor ons liggen niet op. De halfslachtigheid is nu voorbij.

Want als je niet weet naar welke haven je vaart dan is geen enkele wind gunstig. Wij hebben nu eindelijk een duidelijke haven: de energieswitch naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit tegen 2050. Goed voor de planeet en bovendien de enige vorm van energie die goedkoper wordt. Alle andere vormen, zowel fossiel en nucleair, worden duurder.

Bevoorradingszekerheid

Dankzij recordinvesteringen in hernieuwbare energie, het investeringsmechanisme (CRM) om tijdelijke tekorten op te vangen en via samenwerking met internationale partners, zoals de onderzeese kabel tussen België en Denemarken, garanderen we dat er op elk moment voldoende elektriciteit zal zijn na 2025.

Daarmee breken we definitief met de stilstand van het verleden en in het bijzonder met de winter van 2018, toen zes van de zeven verouderde kernreactoren uitvielen en een black-out dreigde.