Thema's

Energie zit in het hart van de strijd tegen de klimaatopwarming en is de levensader van onze samenleving en economie. Twintig jaar lang stond het energiebeleid in ons land stil. Als minister heb ik het de afgelopen vier jaar opnieuw in beweging gebracht.

Hoe? Door een nieuw verhaal te schrijven en oude hoofdstukken af te sluiten.

Een nieuw verhaal van een betaalbare energiefactuur,
hernieuwbare energie en van bevoorradingszekerheid.
Hieronder vind je een overzicht van wat ik de voorbije jaren heb gerealiseerd.

Betaalbare energiefactuur

Energie is noodzakelijk voor ons allemaal, we kunnen niet zonder. Voor Groen is betaalbare energie een basisrecht. Met extra aandacht voor wie het meest kwetsbaar is.

 • Uitgebreid sociaal energietarief voor 1 miljoen gezinnen tijdens de energiecrisis
 • Ook gezinnen die geen recht hebben op het sociaal energietarief hielpen we tijdens de energiecrisis, met de verwarmingspremie en basispakketten
 • Btw op gas en elektriciteit permanent verlaagd naar 6%
 • Overwinsten bij energieproducenten aangepakt
 • Consumenten beter beschermd

Hernieuwbare energie

De energiecrisis heeft ons geleerd dat we energie opnieuw in eigen handen moeten nemen. 

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen toont aan dat we daarvoor het best inzetten op hernieuwbare energie

Te lang was er geen energiebeleid in dit land. Dat is nu voorgoed veranderd met deze maatregelen:

 • Drie keer meer wind op zee
 • Ongezien pakket van investeringen in de energietransitie goedgekeurd
 • De bouw van een energie-eiland in de Noordzee, op maat van de natuur
 • Waterstofvisie en waterstofwet aangenomen: groene waterstof voor een schone industrie
 • Uitfasering van biobrandstoffen 1ste generatie en palm en soja
 • Burgerparticipatie voor wind op zee

Bevoorradingszekerheid

De afgelopen jaren braken we definitief met de stilstand van het verleden, en in het bijzonder met de winter van 2018, toen er een black-out dreigde.

Door zelf meer energie te gaan produceren, zorgen we voor zekere en
betaalbare energie
.

De afgelopen jaren hebben we over recordhoeveelheid nieuwe capaciteit elektriciteit beslist.

 • 3 keer meer wind op zee
 • Capaciteitsremuneratiemechanisme
 • Nucleaire verlenging

De drie beslissingen die de federale regering heeft genomen garanderen de bevoorradingszekerheid van ons land voor de komende decennia. Een bevoorrading die groener dan ooit zal zijn. België krijgt opnieuw meer controle, meer grip, op haar eigen energievoorziening. Het zijn cruciale beslissingen om onze huishoudens en industrie toegang te geven tot goedkope elektriciteit.