Thema's

Voor het eerst in 20 jaar kan de energiesector écht in beweging komen. Er liggen plannen op tafel voor de finale doorbraak van hernieuwbare energie, die het mogelijk zullen maken om onze klimaatdoelstellingen te halen. Daarbij zijn twee zaken van topprioriteit: de bevoorradingszekerheid en zorgen dat we niemand achterlaten.

Hernieuwbare energie

Als arts en wetenschapper zet ik gezondheid hoog op de politieke agenda. Ik strijd tegen giftige stoffen zoals glyfosaat en hormoonverstoorders, ben expert in bio-ethische thema’s zoals donoranonimiteit en draagmoederschap en zet me in voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes.

Bevoorradingszekerheid

Of het nu over vluchtelingen of LGBTI -minderheden gaat: mensenrechten zijn er voor iedereen. Vanuit een aangeboren rechtvaardigheidsgevoel, wil ik ervoor zorgen dat niemand zijn rechten worden geschonden.

Betaalbare energiefactuur

Klimaat moet dé prioriteit zijn voor Europa. Ik strijd voor een ambitieus Europees klimaatbeleid, voor jouw gezondheid en die van je kinderen en kleinkinderen.