internationaal

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: een "zonnekaart" voor Europese fotovoltaïsche energie

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: een

Onder het voorzitterschap van België hebben 23 lidstaten, de Europese Commissie en de zonne-energiesector een "zonnekaart” ondertekend om de Europese industrie op het gebied van zonne-energie te beschermen en aan te moedigen. 

In Europa nemen hernieuwbare energiebronnen geleidelijk een steeds belangrijkere plaats in in de elektriciteitsmix. Zo overschreed in 2023 het aandeel hernieuwbare energie voor het eerst de kaap van 40% en kwam 27% van de elektriciteit uit zonne- en windenergie in de EU. 

Echter, terwijl er in 2023 56 GW aan fotovoltaïsche panelen in Europa zijn geïnstalleerd, bestond 97% van de geïnstalleerde capaciteit uit Chinese panelen. Deze afhankelijkheid en prijsconcurrentie was de aanleiding van de “zonnekaart” die maandag in de marge van de informele energieraad werd ondertekend. Het heeft als doel de Europese industrie te beschermen en aan te moedigen met de ontwikkeling van een concurrerende en duurzame Europese zonne-industrie. 

Om de Europese doelstellingen van minstens 42,5% hernieuwbare energie, en de ambitie van 45%, tegen 2030 te bereiken, is de versnelde uitrol van zonne-energie cruciaal. Daarnaast zal het ook bijdragen aan de doelstellingen  van REPOWEREU. De extra fotovoltaïsche capaciteit zal tegen 2027 naar verwachting 9 miljard kubieke meter gasimport per jaar uit Rusland vervangen. 

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: "Hernieuwbare energiebronnen zijn de beste duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Goed voor het klimaat en goed voor onze portemonnee. Onder het voorzitterschap van België hebben de Europese energieministers afgelopen maart de sector ontmoet. Ze delen in hun zorgen. De zonnekaart is de logische vervolgstap en heeft tot doel de concurrentiepositie van de Europese zonne-energie-industrie te verankeren en te behouden." 


Présidence belge du Conseil de l’Union européenne : une charte solaire » pour le photovoltaïque européen 

Sous l’égide de la Présidence belge, 23 Etats membres, la Commission européenne et l’industrie solaire ont signé une Charte qui vise à protéger et encourager l'industrie solaire européenne. 

Eu Europe, les énergies renouvelables prennent une place progressivement plus importante dans le mix électrique. Ainsi, en 2023, la part des énergies renouvelables a dépassé, pour la première fois, la barre des 40%. Avec un autre record à la clé ; 27% d’électricité était issue du solaire et de l’éolien dans l’UE.  

Cependant, si 56 GW de panneaux photovoltaïques ont été installés en Europe en 2023, 97 % des capacités installées étaient constituées de panneaux chinois. Face à cette dépendance et à la concurrence des prix, la Charte signée ce lundi en marge du Conseil informel de l’Energie vise à protéger et encourager l'industrie européenne en en favorisant le développement d'une industrie solaire européenne compétitive et durable. 

Pour atteindre les objectifs européens d’au moins 42,5% d’énergie renouvelable d’ici à 2030, et l’ambition d’atteindre 45%, nous avons besoin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, y compris l’énergie solaire. De plus, cela contribuera aussi aux objectifs du REPOWEREU, car le renforcement supplémentaire des capacités photovoltaïques est prévu pour remplacer 9 milliards de mètres cubes d'importations de gaz par an de la Russie d'ici 2027.  

Tinne Van der Straeten, ministre de l’Énergie : « Les énergies renouvelables sont la meilleure alternative durable aux combustibles fossiles. Bon pour le climat et bon pour notre porte-monnaie. Sous l’égide de la Présidence belge, les ministres européens de l’Energie ont rencontré le secteur en mars dernier et partagent leurs inquiétudes. La Charte solaire est la suite logique et elle vise à ancrer et à maintenir la compétitivité de l’industrie solaire européenne. » 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren