energiefactuur

Minister Van der Straeten vindt oplossing voor concurrentiepositie energie-intensieve bedrijven

Minister Van der Straeten vindt oplossing voor concurrentiepositie energie-intensieve bedrijven

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten wil de transmissienettarieven voor de industriële grootverbruikers in ons land tot 80 procent verlagen. Daarvoor diende de meerderheid een amendement in op een wetsontwerp dat dinsdag in eerste lezing groen licht kreeg in de Kamercommissie Energie. Tinne Van der Straeten: “We willen de vele jobs die de industriële grootverbruikers aanbieden in ons land houden, en tegelijk een hefboom creëren om ervoor te zorgen dat die grote bedrijven de weg naar vergroening inzetten. Opnieuw gaan vergroening en werkgelegenheid hand in hand.”

Een studie van sectorfederatie Febeliec bevestigde eind maart dat de elektriciteitsprijzen voor de industrie in ons land gevoelig hoger liggen dan de buurlanden. Daardoor lonken in België gevestigde bedrijven steeds meer naar investeringen in de ons omringende landen. De federale regering wil niet meegaan in een subsidiewedloop, maar voor maatregelen om de energiekosten onder controle te houden staat België wel open. Samen met premier Alexander De Croo heeft minister Van der Straeten gezocht naar oplossingen om de competitiviteit van de bedrijven te versterken.

De oplossing is nu uit de bus gekomen is een vrij technische regeling: de regering kan beslissen om de energie-intensieve industrie korting te geven op de transmissienettarieven, via een openbaredienstverplichting waarvoor netbeheerder Elia gecompenseerd wordt. Zo komt de financiering niet op de stroomfactuur van huishoudens en KMO’s terecht. Het gaat om een belangrijke maatregel om bedrijven in België te houden, en om nieuwe investeringen aan te trekken. Bovendien koppelt de regering er voorwaarden aan op vlak van vergroening van de industriële activiteiten.

Minister Van der Straeten benadrukte in de Kamer dat de regering op die manier een extra hefboom in handen krijgt om duurzame investeringen aan te trekken.


La ministre Van der Straeten trouve une solution pour la compétitivité des entreprises énergie intensive

La ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, souhaite réduire jusqu'à 80 % les tarifs de transmission pour les grands consommateurs industriels de notre pays. Pour ce faire, la majorité a déposé un amendement à un projet de loi qui a reçu un feu vert lors de sa première lecture mardi en commission de l'Énergie de la Chambre. Tinne Van der Straeten : "Nous voulons maintenir les nombreux emplois offerts par les grands consommateurs industriels dans notre pays et, en même temps, créer un levier pour les inciter à s'engager dans la voie de la transition écologique. Une fois de plus, transition écologique et emploi vont de pair."

Une étude de la fédération sectorielle Febeliec a confirmé fin mars que les prix de l'électricité pour l'industrie dans notre pays sont sensiblement plus élevés que dans les pays voisins. Cela pousse les entreprises établies en Belgique à investir de plus en plus dans les pays environnants. Le gouvernement fédéral ne veut pas participer à une course aux subventions, mais la Belgique est ouverte aux mesures visant à maîtriser les coûts énergétiques. Avec le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre Van der Straeten a cherché des solutions pour renforcer la compétitivité des entreprises.

La solution qui a émergé est une disposition assez technique : le gouvernement peut décider d'accorder des réductions sur les tarifs de transmission à l'industrie énergie intensive, via une obligation de service public pour laquelle le gestionnaire de réseau Elia est compensé. Ainsi, le financement ne se retrouve pas sur la facture d'électricité des ménages et des PME. Il s'agit d'une mesure importante pour maintenir les entreprises en Belgique et attirer de nouveaux investissements. De plus, le gouvernement y associe des conditions en matière de transition écologique des activités industrielles.

La ministre Van der Straeten a souligné à la Chambre que le gouvernement dispose ainsi d'un levier supplémentaire pour attirer des investissements durables.

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren