Bevoorradingszekerheid

De afgelopen jaren braken we definitief met de stilstand van het verleden, en in het bijzonder met de winter van 2018, toen er een black-out dreigde.

Door zelf meer energie te gaan produceren, zorgen we voor zekere en
betaalbare energie
.

De afgelopen jaren hebben we over recordhoeveelheid nieuwe capaciteit elektriciteit beslist.

  • 3 keer meer wind op zee
  • Capaciteitsremuneratiemechanisme
  • Nucleaire verlenging

De drie beslissingen die de federale regering heeft genomen garanderen de bevoorradingszekerheid van ons land voor de komende decennia. Een bevoorrading die groener dan ooit zal zijn. België krijgt opnieuw meer controle, meer grip, op haar eigen energievoorziening. Het zijn cruciale beslissingen om onze huishoudens en industrie toegang te geven tot goedkope elektriciteit. 


Drie keer meer wind op zee

We verdrievoudigen wind op zee dankzij de nieuwe Prinses Elisabeth Zone (+ 3,5 GW). Samen met de eerste zone gaan onze windmolens op zee genoeg energie produceren om alle Belgische huishoudens te voorzien van goedkope, groene elektriciteit.

Met betaalbare Noordzeestroom uit eigen land zorgen we voor structureel lagere prijzen en verlagen we de CO2 uitstoot.

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

We zetten ook in op nieuwe technologieën. De regering heeft beslist om het CRM-mechanisme te optimaliseren (+ 2GW). Dit geeft nieuwe technologieën een boost.

We versterken de investeringsgolf in grote batterijparken. Een oplossing om energie op te slaan op momenten van veel wind en zon. Dit garandeert dat er steeds genoeg stroom is om aan de vraag te voldoen. De markt staat helemaal klaar voor een vertienvoudiging van batterijparken in ons land. 

Doel 4 en Tihange 3 voor 10 jaar verlengd, na historische onderhandelingen met Engie

De federale regering heeft het akkoord met Engie over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 juridisch volledig afgerond (+2GW)

Dit is een belangrijk akkoord waarmee we meer controle krijgen over het beheer van radioactief afval en de productie van kernenergie.

Engie betaalt de Belgische staat 15 miljard euro voor de berging van het afval en zet zelf 8 miljard euro opzij voor de ontmantelingswerken. In totaal voorziet Engie 23 miljard. 

De 15 miljard die Engie betaalt brengen we onder HEDERA. Dat is een publieke instelling om de middelen voor ‘morgen’ te beheren. Morgen, dat betekent hier voor de komende 100 jaar. Dat zijn 20 regeringen. 

We beschermen dat geld door de Commissie Nucleaire Voorzieningen prudentieel toezicht te geven op HEDERA. Dat betekent dat ze zal controleren of het geld er is, of dit voldoende is en dat het geld ook beschikbaar is.  We verplichten HEDERA om verantwoording af te leggen aan het Federale parlement.

De 2 kerncentrales worden verlengd voor 10 jaar vanaf winter 2025.

We zitten mee aan het stuur van de levensduurverlenging. België is eigenaar van de helft van de geproduceerde elektriciteit.