Bevoorradingszekerheid

Dankzij recordinvesteringen in hernieuwbare energie, het investeringsmechanisme (CRM) om tijdelijke tekorten op te vangen en via samenwerking met internationale partners, zoals de onderzeese kabel tussen België en Denemarken, garanderen we dat er op elk moment voldoende elektriciteit zal zijn na 2025.

Daarmee breken we definitief met de stilstand van het verleden en in het bijzonder met de winter van 2018, toen zes van de zeven verouderde kernreactoren uitvielen en een black-out dreigde. 


Vijf van de zeven kernreactoren sluiten in 2025 sowieso: ze zijn te oud óf te duur óf te onveilig om nog langer open te houden. Heel wat energieproductie moet daardoor worden vervangen.  Om de bevoorradingszekerheid te garanderen focussen we op drie krachtlijnen:

1. Een vast investeringskader

In de eerste plaats gaan we investeren. De grote industriële revoluties die ons land heeft gekend gingen steeds hand in hand met grote investeringen in energie, zoals steenkool en kernenergie. Het keerpunt waar we nu voor staan laat België toe resoluut de kaart te trekken van een groene relance. 

Investeren is de kern van ons beleid: de energietransitie is een kans die ons, dankzij innovatie en de herstelplannen, in staat stelt het economische weefsel van de toekomst op te bouwen.

- Centraal in het investeringsplan staat het capaciteitsrenumeratiemechanisme (CRM).  Het investeringsmechanisme is een soort van verzekeringspolis die de energiebevoorrading garandeert tegen de laagst mogelijke kost. Tegelijkertijd maakt het de weg vrij voor 100% hernieuwbare energie. 

- In het Nationaal plan voor Herstel en Veerkracht en in het Herstel- en Transitieplan gaan extra middelen naar energie-infrastructuur.

2. Eigen hernieuwbare energie

We gaan de energiebronnen die we hebben optimaal gebruiken. In België hebben we geen olie- of gasvoorraden of uranium in onze mijnen. België is steeds bijzonder afhankelijk geweest van invoer van olie, aardgas en uranium. Ook hier is de energietransitie een enorme kans: we zetten volop in op onze eigen hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, vraagrespons en opslag zoals batterijen. Dit zijn de enige technologieën waarvan de kostprijs daalt en tegelijk de enige structurele manier om onze importafhankelijkheid af te bouwen.

- We verdrievoudigen onze capaciteit windenergie op de Noordzee, goed voor 25% van de totale elektriciteitsproductie. Dat is Noordzeestroom voor elk Belgisch gezin.

3. Internationale samenwerking

België is geen eiland. Ons land is een knooppunt voor de internationale olie- en gashandel en is een van de meest onderling gekoppelde elektriciteits- en gasmarkten in Europa. Ook voor waterstof wil België zich positioneren. De huidige ambities kunnen alleen doeltreffend worden verwezenlijkt door in een geest van openheid met andere landen samen te werken. Hiermee geven we nieuwe kansen voor onze industrie en tegelijk brengen we de energietransitie tot stand. 

- Dankzij een onderzeese elektriciteitskabel brengen we goedkope groene stroom van Denemarken tot bij ons. Om van de Noordzee één grote duurzame elektriciteitscentrale te maken is het noodzakelijk om windparken met elkaar te verbinden.

- Van strategie tot uitvoering: we halen groene waterstof daar waar ze goedkoop geproduceerd wordt.