bevoorradingszekerheid

ENGIE en de Belgische federale regering leggen het kader vast voor de verlenging van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3

ENGIE en de Belgische federale regering leggen het kader vast voor de verlenging van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3

ENGIE en de Belgische federale regering hebben vandaag een akkoord ondertekend (Heads of Terms and Commencement of LTO Studies Agreement) met het oog op de verlenging van de operationele levensduur van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar, goed voor een totale productiecapaciteit van 2 GW.

Dit akkoord is een belangrijke stap voor het opstarten van de voorafgaande milieu- en technische studies voor het verkrijgen van de vergunningen voor deze verlenging. 

Het concretiseert de elementen uit de op 21 juli 2022 ondertekende Letter of Intent en specificeert
bepaalde modaliteiten voor de volgende onderwerpen:

  • Het schetst de contouren van de oprichting van een juridische structuur voor de twee nucleaire eenheden, die paritair in handen is van de Belgische Staat en ENGIE;
  • Het bepaalt het kader voor een toekomstige plafonnering van de toekomstige kosten voor de verwerking van kernafval, wat het mogelijk zal maken in de komende weken de technische en financiële parameters van een plafonnering vast te stellen, met inbegrip van een risicopremie;
  • Het stelt een reeks garanties vast om de goede uitvoering van de verbintenissen van de kernexploitant te waarborgen.

Met dit akkoord bevestigen beide partijen hun doelstelling om alles in het werk te stellen om de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3 in november 2026 opnieuw op te starten.

 


ENGIE et le gouvernement fédéral belge encadrent la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3

ENGIE et le gouvernement fédéral belge ont signé ce jour un accord (Heads of Terms and Commencement of LTO Studies Agreement) en vue de la prolongation de la durée de vie opérationnelle des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 pour dix ans, pour une capacité de production totale de 2GW.

Cet accord de principe constitue une étape importante et ouvre la voie à la conclusion d’accords complets dans les mois qui viennent. Il prévoit en outre d’engager immédiatement les études environnementales et techniques préalables à l’obtention des autorisations liées à cette prolongation.


Il concrétise les éléments évoqués dans la Letter of Intent signée le 21 juillet 2022 et en précise certaines modalités pour les sujets suivants :

  • Il fixe les contours de la création d’une structure juridique dédiée aux deux unités nucléaires prolongées, détenue à parité par l’État belge et ENGIE.
  • Il définit le cadre d’un futur plafonnement des coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires ; cadre qui permettra de figer les paramètres techniques et financiers d’un plafonnement dans les prochaines semaines en y incluant une prime de risque.
  • Il détermine un ensemble de garanties permettant d’assurer la bonne exécution des engagements de l’opérateur nucléaire.

Via cet accord, les deux parties confirment leur objectif de mettre en oeuvre leurs meilleurs efforts pour redémarrer en novembre 2026 les unités nucléaires de Doel 4 et Tihange 3.

Ook interessant

Internationaal

Belgische energiehulp aan Oekraïne: zonnepanelen voor 25 ziekenhuizen

25 nov 2023

Minister van energie Tinne Van der Straeten maakt 2,5 MEUR vrij om zonnepanelen te plaatsen op ee...

Nucleair

Jongeren laten hun stem horen in het debat over de toekomst van radioactief afval

23 nov 2023

Ongeveer 1.100 jongeren van 3de graad middelbaar onderwijs hebben de afgelopen twee maanden deelg...

Hernieuwbare energie

Belgisch klimaatplan vertrekt naar Europa

23 nov 2023

De federale regering en de verschillende gewesten bereiken een akkoord over een Nationaal Energie...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren