energiefactuur

Europese energieministers bereiken akkoord over tijdelijk mechanisme om buitensporige gasprijzen te beperken

Europese energieministers bereiken akkoord over tijdelijk mechanisme om buitensporige gasprijzen te beperken

Vandaag bereikten de Europese energieministers een akkoord over een marktcorrectiemechanisme, ook het prijsplafond voor gas genoemd. Belgische energieminister Tinne Van der Straeten: “Vanaf het begin was het gemeenschappelijke doel om de prijzen onder controle te houden én tegelijkertijd de bevoorradingszekerheid te waarborgen. Vandaag hebben we ons doel bereikt.”

Samen met verschillende andere lidstaten - waaronder met name Italië, Griekenland, Spanje en Polen - pleit België al maanden voor een tijdelijk marktcorrectiemechanisme voor gas. Dat is nodig om gezinnen en bedrijven te beschermen tegen extreem hoge en volatiele energie- en gasprijzen.    

“Het marktcorrectiemechanisme (MCM) beschermt onze gezinnen en bedrijven tegen extreme prijzen, maar het blijft een ultieme veiligheidsmaatregel en het kan niet het enige antwoord zijn op de hoge energieprijzen. Het MCM dient om in te grijpen wanneer de gasprijs irrationeel piekt. Ik hoop dus dat dit mechanisme nooit nodig zal zijn. Het MCM beschermt op die manier zoals een airbag in een auto die enkel in een geval een ongeval geactiveerd wordt.” 

De lidstaten zorgden ervoor dat dit mechanisme de nodige waarborgen bevat om de bevoorradingszekerheid te waarborgen.  “Onze bevoorradingszekerheid is een zorg die door alle 27 lidstaten wordt gedeeld, niet alleen door Duitsland", voegt minister Van der Straeten eraan toe. 

Het MCM maakt deel uit van een pakket aan maatregelen afgesproken op Europees niveau om de hoge gas- en energieprijzen tegen te gaan. “De Raad besloot ook om een gezamenlijke aankoop van gas te organiseren om de gasvoorraden te vullen voor volgende winter. Door samen te werken kunnen we onze gezamenlijke marktmacht gebruiken om lagere prijzen te onderhandelen. En het pakket laat ons toe de energietransitie te versnellen met snellere vergunningsprocedures. Samen met de noodzakelijke energiebesparende maatregelen zullen we klaar zijn voor volgende winter om zo samen de energiecrisis te boven te komen.” 

Naast de noodmaatregelen op Europees niveau en de steun voor huishoudens om het hoofd te bieden aan de energiecrisis en de hoge energieprijzen, moeten de lidstaten en de Europese Commissie nu aan de slag voor een structurele en grondige hervorming van de Europese energiemarkt. 


Les ministres de l'énergie conviennent d'un mécanisme temporaire pour limiter les prix excessifs du gaz

Aujourd’hui, les ministres de l’Energie de l’UE se sont mis d’accord sur un mécanisme de correction du marché - appelé également plafonnement des prix du gaz. Tinne Van der Straeten, ministre belge de l’Energie : “Depuis le début, nous poursuivons le même objectif : maitriser les prix tout en assurant la sécurité de l’approvisionnement. Aujourd’hui, nous avons atteint cet objectif 

Avec d’autres États membres, dont l’Italie, la Grèce, l’Espagne et la Pologne, la Belgique plaide depuis plusieurs mois en faveur d’un mécanisme temporaire de correction du marché du gaz, nécessaire pour protéger les familles et les entreprises des prix de l’énergie et du gaz anormalement élevés et volatils.  

« Le mécanisme de correction du marché (MCM) protégera nos ménages et nos industries contre les prix exceptionnels, mais il doit être clair qu’il reste la mesure de sécurité ultime et qu’il ne peut pas être la seule réponse aux prix élevés de l’énergie. Le rôle du MCM est d’intervenir lorsque les prix du gaz atteignent des niveaux de prix irrationnels. Par conséquent, j’espère que ce mécanisme ne sera jamais déclenché. Le MCM fonctionne dans ce sens comme un airbag dans une voiture, qui n’est là pour nous protéger qu’en cas d’accident. » 

 Les États membres ont veillé à ce que le MCM contienne les garanties nécessaires à la sécurité de l’approvisionnement. « La sécurité de l’approvisionnement est une préoccupation partagée par 27 États membres, pas seulement par l’Allemagne », a ajouté Tinne Van der Straeten. 

Le MCM fait partie d’une série de mesures prises au niveau de l’UE pour lutter contre les prix élevés du gaz et de l’énergie. « Le Conseil a également pris la décision d’organiser des achats groupés pour remplir les stockages de gaz l’hiver prochain. En travaillant ensemble, nous pouvons unir nos forces pour négocier des prix plus bas. Nous agissons aussi pour accélérer la transition énergétique avec des procédures de permis plus rapides. Avec les mesures d’économie d’énergie nécessaires, nous serons prêts pour l’hiver prochain et pour surmonter ensemble la crise énergétique”.  

Au-delà des mesures d’urgence prises au niveau européen pour faire face à la crise de l’énergie, et aux soutiens alloués aux ménages pour faire face aux prix élevés, les Etats Membres et la Commission européenne doivent maintenant s’attaquer à une réforme structurelle et profonde du marché européen de l’énergie. 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren