veiligheid

Minister van Energie Tinne Van der Straeten bekijkt de mogelijkheid om strategische reserves op te bouwen voor energieproducten

Minister van Energie Tinne Van der Straeten bekijkt de mogelijkheid om strategische reserves op te bouwen voor energieproducten

Minister van Energie Tinne Van der Straeten wil strategische opslag van essentiële energieproducten voor de energietransitie onderzoeken. Dat verklaart de energieminister tijdens een werkbezoek aan de batterijassemblagefabriek van Volvo Gent.  

 “Belgen kiezen steeds meer voor een elektrische auto.  Het is belangrijk dat België kan rekenen op de expertise van een grote speler zoals Volvo Cars, die hier in Gent de cruciale batterijen assembleert voor de auto’s van de toekomst en die auto’s ook hier bouwt. Het betekent ook dat we op een andere manier moeten nadenken over strategische voorraden. Zo worden we minder afhankelijk van de invoer van essentiële grondstoffen voor energie die cruciaal zijn voor strategische industrieën, zoals batterijen.” 

In Gent kreeg de energieminister een rondleiding langs de verschillende stadia van de batterijassemblage, waar medewerkers uitleg gaven over de lithium ion batterijpacks voor de elektrische Volvo XC40. Volvo Car Gent speelt een voortrekkersrol in de elektrificatiestrategie van Volvo Cars. De Gentse fabriek van Volvo Cars bouwt er de eerste elektrische modellen van Volvo, de XC40 en de C40. Volvo car Gent was ook de eerste Volvo-fabriek om batterijen voor elektrische Volvo’s te assembleren. Momenteel worden er gemiddeld 600 batterijpack per dag geassembleerd. 

Met de verwachte daling van het petroleumverbruik dankzij onder meer elektrische auto’s staat Apetra in de komende decennia voor een grote verandering. Om op deze veranderingen te anticiperen, zal de minister binnenkort een wetsontwerp aan de Kamercommissie Energie voorleggen. 

De nieuwe wet moet Apetra toelaten in de toekomst om in het kader van de ontwikkeling van de Belgische energiemix en het nationaal en Europees beleid ter zake behalve petroleumproducten ook andere strategische energievoorraden aan te leggen. Om de nieuwe rol in de verf te zetten komt er een naamswijziging. Het Petroleum Agentschap (Apetra) wordt herdoopt tot het bredere energievoorradenagentschap Aseva (Agence de Stockage Energétique / Energie Voorraad Agentschap). Naast petroleumproducten zal het ook andere energievoorraden kunnen aanleggen, maar niet van elektriciteit en aardgas, die beide buiten het wetsontwerp blijven. 


La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten envisage de constituer des réserves stratégiques pour les produits énergétiques du futur

La ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, envisage la possibilité de constituer des réserves stratégiques pour les produits énergétiques essentiels à la transition énergétique. C'est ce qu'a déclaré la ministre lors d'une visite de travail à l'usine d'assemblage de batteries Volvo à Gand.  

"Les Belges optent de plus en plus pour les voitures électriques. Il est essentiel que la Belgique puisse compter sur l'expertise d'un acteur majeur tel que Volvo Cars, qui assemble ici à Gand les batteries cruciales pour les voitures du futur et qui y construit également ces voitures. Cela signifie aussi que nous devons repenser notre approche en ce qui concerne les réserves stratégiques. Nous devons réduire notre dépendance à l'importation de matières énergétiques essentielles pour les industries stratégiques, telles que les batteries."

À Gand, la ministre de l'Énergie a effectué une visite guidée des différentes étapes de l'assemblage des batteries, où les employés ont donné des explications sur les modules de batteries lithium-ion de la Volvo XC40 électrique. En produisant les premiers modèles électriques Volvo - XC40 et C40 - Volvo Car Gand joue un rôle de leader dans la stratégie d'électrification des véhicules de la marque. L’usine gantoise a également été la première usine Volvo à assembler des batteries pour les véhicules électriques de la marque. Actuellement, environ 600 packs de batteries sont assemblés chaque jour.

Avec la baisse prévue de la consommation de combustibles fossiles, notamment grâce à l’électrification du parc automobile, Apetra, l’Agence du pétrole, se prépare à un grand virage au cours des prochaines décennies. Afin d’anticiper ces changements, la ministre présentera bientôt un projet de loi en Commission de l'Énergie de la Chambre.

Cette nouvelle loi permettra à Apetra de constituer à l'avenir d'autres réserves énergétiques stratégiques, au-delà des produits pétroliers, en fonction de l’évolution du mix énergétique belge et des politiques belge et européenne en la matière. Pour mettre en avant ce nouveau rôle, une modification de nom est prévue. L'Agence du Pétrole Apetra sera rebaptisée Aseva, pour Agence de Stockage Énergétique. En plus des produits pétroliers, elle pourra également constituer d'autres réserves énergétiques, à l'exception de l'électricité et du gaz naturel, qui restent en dehors du projet de loi.

 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren