Ministers Khattabi en Van der Straeten willen exportverbod giftige benzine

Minister van energie Tinne Van der Straeten en minister van leefmilieu Zakia Khattabi willen net zoals Nederland een exportverbod introduceren voor giftige motorbrandstoffen. Momenteel exporteren oliebedrijven vanuit onder andere de haven van Antwerpen motorbrandstoffen met veel te hoge zwavel of benzeen gehaltes. Het gaat om brandstoffen die in Europa al lang verboden zijn voor gebruik. Minister Khattabi heeft samen met minister van energie Tinne Van der Straeten een Koninklijk Besluit voorbereid dat zulke export aan banden moet leggen.   

Minister Khattabi: “Al veel te lang vertrekken er vanuit België giftige brandstoffen naar Afrika. Ze zorgen in landen zoals Ghana, Nigeria en Kameroen voor een barslechte luchtkwaliteit en zijn zelfs kankerverwekkend. Olieproducenten mengen absurde hoeveelheden benzeen en zwavel, waar ze van af willen geraken, in benzine voor de export. Er is een hoog risico dat de handel nog is verschoven naar België omdat Nederland in april een exportverbod heeft ingevoerd. Daarom treed ik nu samen met de minister van energie op.” 

Concreet wil minister Khattabi een Koninklijk Besluit (KB) uitvaardigen op basis van de federale bevoegdheid productnormering, net zoals ze voor haar succesvolle exportban voor giftige chemicaliën heeft gedaan. Ze werkt voor het KB samen met de minister van energie, die onder ander instaat voor de staal name bij brandstofproducenten.  

Tinne Van der Straeten: "Het spreekt voor zich dat we onze krachten en bevoegdheden moeten bundelen om een halt toe te roepen aan de export van giftige brandstoffen naar derde landen. Omdat de betreffende oliebedrijven deze verantwoordelijkheid zelf niet opnemen, zien wij ons genoodzaakt om per Koninklijk Besluit een controle in te voeren op de kwaliteit van de brandstoffen die geëxporteerd worden. Er kan geen sprake zijn van dubbele standaarden, en al zeker niet wanneer het gaat om vervuilende en gevaarlijke producten voor de gezondheid." 

“Het Nederlandse voorbeeld leert dat de internationale oliebedrijven die geld verdienen met vuile olie, zich met hand en tand zullen verzetten tegen het exportverbod. Ik verwacht dus ook in elke stap van de procedure om tot een rechtsgeldig KB te komen tegenstand. Maar we starten de nationale en Europese procedures nu op om deze schending van de mensenrechten te stoppen.” concludeert minister Khattabi.  


Les ministres Van der Straeten en Khattabi veulent interdire l'exportation d'essence toxique 

La ministre de l’Energie Tinne Van der Straten et la ministre de l'Environnement, Zakia Khattabi, souhaitent instaurer une interdiction d'exportation des carburants toxiques, à l'instar des Pays-Bas. Actuellement, les compagnies pétrolières exportent des carburants contenant des niveaux beaucoup trop élevés de soufre ou de benzène à partir, entre autres, du port d'Anvers. Il s'agit de carburants dont l'utilisation est interdite depuis longtemps en Europe. La ministre Khattabi, en collaboration avec la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten, a préparé un arrêté royal visant à limiter ces exportations.   

La ministre Khattabi : "Depuis trop longtemps, des carburants toxiques quittent la Belgique pour l'Afrique. Dans des pays comme le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, ils sont à l'origine d'une mauvaise qualité de l'air et sont même cancérigènes. Ainsi, à l’essence destinée à l’exportation, les producteurs de pétrole mélangent des quantités aberrantes de benzène et du soufre dont ils veulent se débarrasser. Depuis l'interdiction des exportations aux Pays-Bas en avril dernier, le risque est grand de voir le commerce se déplacer encore plus vers la Belgique. C'est pourquoi j'agis maintenant en collaboration avec la ministre de l'Energie". 

 Plus précisément, la ministre Khattabi souhaite publier un arrêté royal (AR) sur la base de la compétence fédérale relative aux normes de produits, comme elle l'a fait pour son interdiction d'exporter des produits chimiques interdits, qui a été couronnée de succès. De par sa compétence, entre autres, sur l’échantillonnage des produits pétroliers, la ministre l’Energie a contribué à l’élaboration de cet arrêté royal.  

Tinne Van der Straeten : « Il est évident que nous devons réunir nos forces et nos compétences pour mettre un terme à l’exportation de carburants toxiques vers des pays tiers. Comme les compagnies pétrolières concernées n'assument pas elles-mêmes cette responsabilité, nous sommes contraints d'introduire un contrôle de la qualité des carburants exportés par arrêté royal. Il ne peut y avoir deux poids deux mesures lorsqu’il s’agit de produits polluants et dangereux pour la santé. »  

"L'exemple néerlandais montre que les compagnies pétrolières internationales qui gagnent de l'argent avec le pétrole sale lutteront bec et ongles contre l'interdiction d'exportation. Je m'attends donc également à une opposition à chaque étape de la procédure pour parvenir à un AR juridiquement valable. Mais nous lançons dès maintenant les procédures nationales et européennes pour mettre fin à cette violation des droits humaines". conclut la ministre Khattabi. 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren