hernieuwbare energie energiefactuur

“Begrotingsakkoord is belangrijke stap naar een meer duurzame en rechtvaardige toekomst.”

“Begrotingsakkoord is belangrijke stap naar een meer duurzame en rechtvaardige toekomst.”

"Groene energie beschermt ons tegen schommelingen in prijzen van fossiele brandstoffen, verlaagt de facturen, draagt bij aan de bescherming van de natuur en het klimaat en vergroot onze energie-onfhankelijkheid. Dankzij onze ambitie om van de Noordzee een grote duurzame energiecentrale te maken, nemen we onze energie in eigen handen." 

Een energie-eiland op maat van de natuur  

Het Prinses Elisabeth eiland is een belangrijk project van deze legislatuur en maakt integraal deel uit van onze ambitie om van de Noordzee een grote duurzame energiecentrale te maken. Het energie-eiland is ook een wereldprimeur en een showcase voor België in het buitenland. Het is belangrijk dat we daarbij rekening houden het zeeleven, boven en onder water. Daarom heeft de regering op aandringen van Groen beslist om 10 miljoen euro toe te wijzen aan natuurinclusiviteit. Dankzij ingrepen en aanpassingen aan het ontwerp kan de impact van het eiland op het zeemilieu beperkt worden en de plaatselijke biodiversiteit bevorderen.   

De aanbesteding voor de nieuwe offshore windzone Prinses Elisabeth zal plaatsvinden in de loop van 2024, en er is een bedrag van 1,763 miljoen euro toegewezen voor de voorbereidende studies van de aanbesteding. Bovendien zal er bijkomend 400.000 euro worden besteed aan de ontwikkeling van een informaticatool die nodig is voor een digitale en goede organisatie van de aanbesteding en de opvolging ervan. 

Een jaarlijkse premie voor gerechtigden op het sociaal tarief die gebruikmaken van een collectieve installatie voor verwarming 

Gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief maar gebruikmaken van een collectieve installatie voor verwarming ontvangen vanaf juli 2024 jaarlijks structureel een premie. Voor 2024 komt dat ongelijkheid te corrigeren voor ongeveer 60.000 gezinnen die voorheen onder de radar vielen voorafgaand aan de stijging van de energieprijzen. Er is een totaalbudget van 4,3 miljoen euro toegewezen voor deze maatregel. 

Een goedkopere elektriciteitsfactuur voor iedereen 

De regering heeft ook beslist om de overgang van accijnzen op fossiele brandstoffen naar elektriciteit in te zetten. Dit is een mijlpaal. Deze maatregel zal geleidelijk worden ingevoerd vanaf 2028, en heeft tot doel gezinnen te begeleiden naar de energietransitie. Het is ook een budgetneutrale maatregel. 

De regering heeft ook beslist om de verlaagde btw van 6% voor warmtepompen voor particulieren en de verlaagde btw van 6% voor sloop en wederopbouw te verlengen. Voor Tinne Van der Straeten is dit “een andere manier om de overgang naar duurzame verwarmingsoplossingen te stimuleren en investeringen in milieuvriendelijke en CO2-neutrale woningen aan te moedigen." 

 

Ook interessant

Internationaal

Belgische energiehulp aan Oekraïne: zonnepanelen voor 25 ziekenhuizen

25 nov 2023

Minister van energie Tinne Van der Straeten maakt 2,5 MEUR vrij om zonnepanelen te plaatsen op ee...

Nucleair

Jongeren laten hun stem horen in het debat over de toekomst van radioactief afval

23 nov 2023

Ongeveer 1.100 jongeren van 3de graad middelbaar onderwijs hebben de afgelopen twee maanden deelg...

Hernieuwbare energie

Belgisch klimaatplan vertrekt naar Europa

23 nov 2023

De federale regering en de verschillende gewesten bereiken een akkoord over een Nationaal Energie...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren