sociaal tarief

Toegang tot het sociaal tarief dankzij een premie voor bewoners die hun huis verwarmen via een collectieve installatie

Toegang tot het sociaal tarief dankzij een premie voor bewoners die hun huis verwarmen via een collectieve installatie

Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft bij de regering een wetsontwerp ingediend over de invoering van een sociale tariefpremie. Dit is een jaarlijkse premie voor gezinnen die geen toegang hebben tot het sociaal energietarief omdat ze hun woning verwarmen via een collectieve installatie.   

Dankzij het wetsontwerp zullen gezinnen die in aanmerking komen voor het sociale tarief maar die verwarmen via een collectieve installatie een jaarlijkse premie ontvangen. In 2024 zou dit €160 moeten bedragen voor huishoudens die een collectieve gasverwarmingsinstallatie gebruiken.  

"Met dit voorstel corrigeren we een ongelijkheid voor ongeveer 60.000 gezinnen die voor de stijging van de energieprijzen onder de radar vielen. Hoewel deze gezinnen energiepremies konden aanvragen - tot €980 voor de winter van 2022-2024 met het basispakket - wilden we een structurele maatregel invoeren. Dit doen we nu met de sociale tariefpremie.”   

Momenteel is het sociaal energietarief enkel beschikbaar voor residentiële eindklanten, waardoor alle gezinnen aangesloten op een collectieve verwarmingsketel automatisch worden uitgesloten.   

Op het hoogtepunt van de crisis heeft het sociaal tarief in belangrijke mate bijgedragen tot het vermijden van een sociaal bloedbad. "Een aantal studies, met name door de Nationale Bank en de CREG, hebben aangetoond dat het sociale energietarief zoals toegepast in België een zeer doeltreffende bescherming biedt tegen hoge en volatiele energieprijzen voor de meest kwetsbare gezinnen", aldus de minister van Energie.   

Tinne Van der Straeten: "Om ervoor te zorgen dat elk huishouden toegang heeft tot structureel goedkope energie, werkt deze regering onvermoeibaar aan een versnelling van de energietransitie. Door de capaciteit van windenergie in de Noordzee te verdrievoudigen, zullen we elk Belgisch gezin kunnen voorzien van goedkope, groene energie."


L’accès au tarif social grâce à une prime pour les habitants qui se chauffent via une installation collective  

La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten a présenté au gouvernement un avant-projet de loi portant sur l’introduction d’une prime “tarif social”. Il s’agit d’une prime annuelle pour les familles qui n’ont pas accès au tarif social énergie parce qu’elles se chauffent via une installation collective.  

L’avant-projet de loi prévoit que les ménages éligibles au tarif social mais se chauffant via une installation collective recevront chaque année une prime “tarif social”. En 2024, elle devrait s’élever à 160 euros pour les ménages qui se chauffent avec une installation collective au gaz. 

"Avec cette proposition, nous corrigeons une inégalité pour environ 60.000 familles qui étaient passées sous le radar avant la hausse des prix de l'énergie. Bien que ces familles aient pu demander les primes énergies -jusqu’à 980 euros pour l’hiver 2022-2024 avec le forfait de base-, nous voulions mettre en place une mesure structurelle. Ce sera le cas avec la prime ‘tarif social’ ».  

Actuellement, le tarif social énergie n’est attribué qu’aux clients finaux résidentiels, ce qui exclut d’office toutes les familles raccordées à une chaudière collective.  

Au plus fort de la crise, le tarif social a largement contribué à éviter un bain de sang social. « Plusieurs études, notamment de la Banque nationale et de la CREG, ont prouvé que le tarif social énergie tel qu’appliqué en Belgique constituait une protection très efficace contre les prix élevés et volatils de l’énergie pour les ménages les plus précaires », rappelle la ministre de l’Energie.  

Tinne Van der Straeten: « Pour que chaque ménage puisse avoir accès à une énergie structurellement bon marché, ce gouvernement travaille sans relâche pour accélérer la transition énergétique. Ainsi, en triplant la capacité de l’énergie éolienne en mer du Nord, nous pourrons fournir une énergie verte et bon marché à chaque famille belge ».  

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren